10. června 2022
NOC KOSTELŮ
ARCHIV

Trasa - Karvinský chrámový cyklookruh v roce 2022

Mapa • Délka 16 km • Trasa v plánovači na Mapy.cz

Cyklotrasa Noci kostelů na Karvinsku

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube