24.05.2019
NOC KOSTELŮ
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference
Mons. Jan Baxant
Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Mons. Tomáš Holub
Mons. Tomáš Holub
biskup plzeňský
Mons. Vlastimil Kročil
Mons. Vlastimil Kročil
biskup českobudějovický
Mons. František Václav Lobkowicz
Mons. František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský
Mons. Jan Vokál
Mons. Jan Vokál
biskup královehradecký
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
ThDr. Tomáš Butta, Th.D.
patriarcha Církve československé husitské
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
ThLic. Michal Dandár, Ph.D.
arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve
ThMgr. Jan Klas
ThMgr. Jan Klas
biskup Jednoty bratrské
Martin Moldan, MBA
Martin Moldan, MBA
biskup Apoštolské církve
David Novák, M.Th.
David Novák, M.Th.
předseda rady Církve bratrské
Mgr. Tomáš Tyrlík
Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání
Mgr. Pavel Pechanec
Mgr. Pavel Pechanec
biskup královéhradecký Církve československé husitské
Mgr. Petr Procházka
Mgr. Petr Procházka
superintendent Evangelické církve metodistické
Mgr. Daniel Ženatý
Mgr. Daniel Ženatý
synodní senior Českobratrské církve evangelické
předseda Ekumenické rady církví
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
ministr kultury ČR
Mgr. Radek Vondráček
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
MUDr. Jiří Běhounek
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Josef Bernard
Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje
Oldřich Bubeníček
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Jiří Čunek
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
MUDr. Zdeněk Hřib
MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
JUDr. Martin Netolický, PhD.
JUDr. Martin Netolický, PhD.
hejtman Pardubického kraje
JUDr. Bohumil Šimek
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
hejtmanka Karlovarského kraje
předsedkyně Rady Asociace krajů ČR
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje
Mgr. Martin Baxa
Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města Hradec Králové
Ing. Martin Charvát
Ing. Martin Charvát
primátor města Pardubic
Mgr. František Jura
Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova
Ing. Tomáš Macura, MBA
Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor města Ostravy
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube