24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátora statutárního města Olomouce

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Mám velkou radost, že se v Olomouci odehraje už desátý ročník Noci kostelů. Noc kostelů totiž vnímám jako událost, která se právě k Olomouci mimořádně hodí.

Chrámy, kostely, kaple, modlitebny, tedy prostory, v nichž přebývá Boží duch, tvoří podstatnou část olomouckého kulturního bohatství. Olomouc je po tisíc let duchovní metropolí Moravy. Každá příležitost, která tento aspekt dokáže připomenout, je z mého pohledu vítaná.

Noc kostelů má i další rozměr. Dovoluje nám po všedních pracovních dnech, plných spěchu, plánování a práce, najednou vstoupit do světa ticha a klidu. Mimořádná atmosféra chrámových prostor zapůsobí na každého, byť se třeba neřadí mezi členy některé křesťanské církve. Pár metrů od rušných ulic se nám v kostelech otevírá jiný svět klidu, míru a transcendentálního přesahu. Jsem si jistý, že také tento aspekt je velmi vítaným přínosem Noci kostelů.

Připomenu ještě jednu věc, kterou mi je letošní ročník Noci kostelů sympatický. V kryptě Dómu svatého Václava je připravena expozice „Rudolf Jan a katedrála“. Každé město, Olomouc nevyjímaje, by si mělo připomínat své osobnosti. Kardinál Rudolf Jan Habsburský, třetí olomoucký arcibiskup, je jednou z nich. Pro Olomouc udělal mnoho dobrého, a symbolicky i doslovně zde zanechal své srdce. Jeho odkaz Olomoučané slýchávají i díky úžasnému zvuku katedrálních zvonů včetně největšího moravského zvonu, zasvěceného svatému Václavovi.

Za tuto výstavu, i za celou Noc kostelů, všem organizátorům děkuji. 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
primátor statutárního města Olomouce

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube