24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Slovo primátora města Ostravy

Ing. Tomáš Macura, MBA

Noc kostelů se postupně proměnila v tradici, kdy se po setmění potkávají ve svatostáncích věřící i nevěřící, aby společně zažili působivou a někdy i tajemnou atmosféru. Pro všechny příchozí je připraven program, často koncerty, někdy prohlídka běžně nepřístupných míst, avšak pro většinu účastníků tohoto večera znamená Noc kostelů chvíli klidu a prostor pro rozjímání. Je důležité se v současném hektickém světě na chvíli zastavit, zklidnit mysl a vzpomenout na své blízké. Mám rád atmosféru této chvíle, kdy cítím, že lidé k sobě mají blíž.

Těší mne, že právě Noc kostelů často přiměje lidi, aby vstali od počítačů a televizorů a vydali se na procházku večerním městem. Díky tomuto večeru se setkají se známými anebo navážou nová přátelství. Dovolím si proto vyzvat všechny, aby se Noci kostelů zúčastnili a prožili společně tento kouzelný večer. 

Tomáš Macura

primátor města Ostravy 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube