24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Slovo hejtmana Moravskoslezského kraje

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Noc kostelů je skvělou příležitostí poznat sakrální stavby našeho regionu z jiného pohledu. Mnozí věřící přicházejí pravidelně na bohoslužby a návštěvu kostela vnímají jako součást svého duchovního života. Jsou také lidé, kteří se do kostela vypraví jen občas. Ať už třeba o Vánocích na půlnoční mši, na svatbu někoho z blízkých, nebo jako turisté. Studenti někdy chodívají posedět do kostelní lavice před náročnou zkouškou, fotografy fascinuje hra světel přes vitráže kostelních oken.
Ať už lidé přicházejí do kostela z jakéhokoliv důvodu, cítí jedinečnost a vznešenost sakrálních staveb.
Moravskoslezský kraj opět Noc kostelů podpořil. Tento projekt nabízí možnost nahlédnout do kostelů a některých jejich jindy nepřístupných prostor v nezvyklý čas. Návštěvníci si mohou prohlédnout moderní modlitebny, ale také cenné historické památky. Farnosti na Noc kostelů připravují zajímavý program, ať už jsou to odborné přednášky, vystoupení a koncerty, setkávání na farních zahradách, nebo dokonce možnost zahrát si na varhany.
Věřím, že bude i o letošní ročník velký zájem. Vloni se v Moravskoslezském kraji do projektu zapojilo přes 130 kostelů, které si prohlédlo více než 31 tisíc návštěvníků. Věřím, že si každý z nich v sobě něco odnesl. Ať už krásný kulturní zážitek, zajímavé informace, zklidnění v dnešní uspěchané době, duchovní obohacení, nebo příjemné chvíle v tichu.
Je skvělé, že mají lidé v našem kraji tyto příležitosti, a všem přeji, aby si i letošní Noc kostelů užili podle svých představ a očekávání.

Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube