24.05.2019
NOC KOSTELŮ

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek…“

Mons. František Václav Lobkowicz

Milí návštěvníci Noci kostelů,

slova letošního motta Noci kostelů mě přivádějí nejprve k počátku díla stvoření. Temnota zahalovala zemi, ale nad vodami se vznášel Duch Boží (Gen 1,2). Temnota, která obepínala zemi, nebyla v jistém smyslu totální temnotou, protože Duch Boží obepínal počátky stvoření. Asi si nikdo nedovedeme představit krásu stvoření, která zazářila, když Bůh řekl: „Budiž světlo!“(Gen 1,3) První slavnost?    
Nás také tu a tam obepínají nejrůznější temnoty bolestí, úzkostí a zkoušek. Ale tak jako Bůh spojil stvoření s přítomnosti svého Ducha, tak ani nám neodnímá Jeho utěšující přítomnost. A byť by se nám zdály temnoty neproniknutelné, Duch Boží se „vznáší“ nad našimi životy a obepíná je světlem, které otevřené srdce dokáže vytušit a přijmout.

Pak se mi vybavuje situace vysvobození izraelského národa. Zatvrzelost faraona přivolala ránu smrti prvorozených. V tu noc jsou Izraelité shromážděni ve svých domovech kolem hodu beránka. Jeho krví označí veřeje domu. Jsou chráněni beránkovou krví, ale i světlem slavení. A toto světlo slavení si musí uchovat po všechny generace. A když se tě syn bude ptát (Ex 12,26), pověz mu, co to znamená. Pověz mu o dobrém Bohu, který se slitovává a zachraňuje. Řekni mu, že Boží moc může překonat každou temnotu, že Bůh je jen světlo a žádná temnota v něm nikdy není. Nikdy nezklame ani neopustí.          
Jak k tomu nepřidat, že Boží láska k člověku šla tak daleko, že obětoval za nás svého Syna, Ježíše Krista. A my se s pokorou i vděčností můžeme shromáždit ke slavení Jeho vítězství a čerpat z milostivého pramene Boží dobroty a lásky. Uvnitř chrámu se dát do zpěvu, aby se Boží světlo rozlévalo v nocích současného i příštího pokolení. Kéž slavení neumlká.

Milí přátelé,

přeji vám ze srdce, abyste vedle krásy a zajímavosti budovy dovedli vnímat slavící charakter chrámového prostoru. Onu tajemnou přítomnost světla, které osvobozuje i chrání. Kéž vás provází i v dalších dnech vašeho života.

Mnoho krásných zážitků o Noci kostelů přeje

František Václav Lobkowicz

biskup ostravsko-opavský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube