24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátora statutárního města Prostějova

Mgr. František Jura

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

letos se 24. května otevírá řada vzácných a posvátných míst. Kolem mnohých takřka denně chodíme, obdivujeme je, ale málokdy vejdeme dovnitř. Svatostánky jsou přitom důležitou součástí našeho kulturního dědictví. Pomáhaly spojovat občany různých povolání, společenských skupin i politických názorů. Byly místem, kde se scházely celé komunity obyvatel. A šířily se z nich morální zásady, na kterých je naše společnost postavena.

Noc kostelů, pořádanou letos 24. května, považuji za příležitost vejít dovnitř a užít si vzácnou atmosféru těchto míst. V řadě případů ji kromě absence světla bude umocňovat ještě hudba a další druhy umění.

Prostějov je městem s bohatým kulturním dědictvím. Nabídka Noci kostelů ukazuje na odkaz našich předků, který odolal zubu času. Přeji nám všem, abychom ve svém programu našli chvíli času a na některé z těchto míst během Noci kostelů zavítali.

Mgr. František Jura
primátor statutárního města Prostějova

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube