24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav primátora Hradce Králové

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

24. května 2019 nás opět čeká nevšední zážitek. Budeme moci navštívit kostely, které pro zájemce zůstanou otevřené i večer, tedy v době, která není pro návštěvu těchto emocionálně zvláště silných míst úplně běžná.

Tato akce, která má počátek v roce 2005 ve Vídni, kdy se poprvé otevřely dveře kostela ve večerní době, spíše ale, jak je známo, zůstaly nedopatřením nedovřené, si získala po celé Evropě značnou popularitu. U nás zůstaly dveře kostelů ve večerní době otevřené poprvé v roce 2009 a víme, že za tu dobu navštívilo večer kostely téměř 500 000 návštěvníků.

A není se co divit. Vždyť kde jinde než v kostele hledat v dnešní rozbouřené a překotné době pocit klidu a hlubokého duchovního prožitku. Samozřejmě vycházející nejen z atmosféry samotné, ale také z nádherných, a nebo také prostých, interiérů, ze kterých cítíme klid a můžeme načerpat psychickou sílu do dalších dní.

Jsem velmi rád, že se zapojí také hradecké kostely a poskytnou obyvatelům města i jeho návštěvníkům nevšední zážitek spočívající právě v možnosti vzájemného sdílení krásných a velebných prostor.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města Hradec Králové

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube