24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav hejtmana Královehradeckého kraje

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

V zahraničí jsme známí jako země ateistů, ale přesto jen málokdo z nás se při příchodu do kostela ubrání silnému emočnímu prožitku. Většina si uvědomí nicotnost vlastní existence v prostoru i běhu času, ale zároveň pocítí silné duchovní sepětí se svým okolím – rodinou, sousedy, přáteli, místem, kde se narodil, žije nebo rád tráví svůj čas. Toto sepětí pomáhá utvářet a zvelebovat naše domovy, obce, města i celý region. Myšlenka otevřít svatostánky v nevšední dobu a přilákat ty, kteří si do nich běžně nenajdou cestu, mi je velice blízká a má mou plnou osobní podporu. Každoročně si nenechám ujít příležitost navštívit některý z kostelů v našem kraji a dozvědět se od těch nejpovolanějších řadu zajímavostí a podívat se na nevšední místa. Kostely jsou skutečně pozoruhodné. Jsou jedny z mála objektů, které si navzdory času uchovávají svůj původní vzhled a jsou v naší krajině konstantou. Vždyť přiznejme si – podle čeho se nejlépe orientujeme při prohlížení starých dobových fotografií, pohlednic nebo maleb? Kostely, stejně jako ostatní sakrální i světské památky, nám také dokládají um našich předků, a tím nám dodávají hrdost a snad také inspiraci k větší činorodosti. Neváhejte a přijďte se o tom v pátek 24. května přesvědčit.

 

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube