24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Zdeňka Hřiba

MUDr. Zdeněk Hřib

Vážení návštěvníci letošní Noci kostelů,

jménem hlavního města Prahy, místa s velkou spirituální silou a tradicí, Vás srdečně zdravím a doufám, že se letošní Noc kostelů opět vydaří tak, jako její předchozí ročníky. Jsem si jistý, že i letos si mnoho Pražanů nenechá ujít příležitost se podívat na místa, která nejsou běžně přístupná, zhlédnout program připravený v mnoha chrámech a modlitebnách a využít tuto jedinečnou možnost k objevování duchovní podstaty našeho města. Právě duchovní stánky z velké části tvoří onu jedinečnou atmosféru, kterou při procházce pražskými ulicemi cítí snad každý. 24. května máme tedy všichni možnost nahlédnout i za dveře jindy zavřené a nechat se oslovit místy, kde se již mnohdy po celá staletí svými modlitbami lidé přibližují Bohu. Rád bych tedy poděkoval všem církvím a náboženským společnostem za to, že se k Noci kostelů připojily a hlavně těm stovkám dobrovolníků, bez kterých by tato akce nemohla existovat. Těším se na shledanou v některém z pražských kostelů.

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hl. m. Prahy

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube