24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav biskupa Tomáše Holuba

Mons. Tomáš Holub

Přátelé,

velmi mě těší, že se v naší diecézi letos již po jedenácté otevřou kostely a modlitebny nejširší veřejnosti v rámci Noci kostelů. I tentokrát se vám nabízí mnoho pestrých programů nebo jen prostor ke ztišení, v otevřenosti a vstřícnosti, odkrývající krásu nejen našich chrámů, ale i křesťanské víry.

Děkuji všem organizátorům a účinkujícím za jejich úsilí, obětavost a odhodlání podílet se na této skvělé akci a všem návštěvníkům přeji mnoho krásných zážitků a setkání.

A v návaznosti na letošní mottoDáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek přeji nám všem, aby díky zážitku Boží přítomnosti a lásky, nám bylo do zpěvu, ať je den či noc.

Tomáš Holub, biskup plzeňský

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube