24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Radka Vondráčka

Mgr. Radek Vondráček

Vážení a milí návštěvníci Noci kostelů,

kostely patří neodmyslitelně k obrazu krajiny naší země. Od devátého století až po dnešek tvoří každý z nich zvlášť i jako celek topografií naší historie, duchovního života a naší státnosti. Nejstarší kostely Velké Moravy  a počátků vlády přemyslovských knížat pamatují oba soluňské bratry sv. Cyrila a Metoděje, tisíce dalších kostelů, chrámu a modliteben jsou na pomyslné časové ose svědky své doby.

Každý z nich, stejně jako každý člověk, si nese kostel v sobě svůj jedinečný příběh. Spojuje v něm velké události našich dějin s příběhy konkrétního místa tolik důležitého pro každého člověka, jako jsou křtiny, svatby, mše, setkávání i poslední rozloučení.

Velkým společným příběhem našich kostelů je posledních třicet let našeho života ve svobodě a v demokracii, kdy se církev, stát, instituce památkové péče, obce, občanské iniciativy věnovaly opravám či záchraně sakrálních památek, obnově zvonů a také společenského života, který s kostelem souvisí.

Noc kostelů je proto výbornou příležitostí objevit  právě ten váš kostel a zařadit si jej do historie obce nebo části města. Přál bych si, aby se Noc kostelů stala momentem pro setkání a cestou ke vzájemnosti. Těší mne, že v duchu letošního motta Noci kostelů: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje svátek“ se řada promění také některé z nich v koncertní prostory a v některých proběhnou i divadelní představení.

Noci kostelů přeji mnoho pozorných a vnímavých návštěvníků. Zkusme společně nalézt při této příležitosti inspiraci vyrůstající z dědictví našich předků a z jejich historického odkazu i pro dny příští.

Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube