24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav hejtmana Zlínského kraje

Jiří Čunek

Velmi rád přebírám záštitu nad touto tradiční a milou akcí, která zve do kostelů, kaplí a modliteben lidi bez rozdílu víry a vyznání, a všem umožňuje zažít něco krásného, nevšedního, možná i tajemného. Oceňuji snahu všech organizátorů v jednotlivých farnostech připravit pro příchozí něco, co je potěší a obohatí kulturně, lidsky i duchovně. Je s tím samozřejmě spojena práce a starosti, ale myslím si, že upřímná snaha „štědře pohostit“ zajímavým programem každého, kdo přijde, musí pořadatele naplňovat, vidí-li pak zájem, možná i úžas, lidí, kteří do posvátných míst nemají ve zvyku chodit. Přeji proto pořadatelům nadšení a dobré nápady. A všem, kdo přijmou pozvání jako návštěvníci, přeji ty nejkrásnější dojmy, které si z Noci kostelů odnesou ve svém srdci.

 

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube