24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanky Karlovarského kraje

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Milí čtenáři,

 

kostel je místo, kam vstoupíme a přirozeně se zklidníme. Velké zdobené prostory vzbuzují úctu, hlasy podpořené jedinečnou akustikou vnímáme silněji, světlo z lamp a svíček maluje stopy na zdech i v duších.

 

Noc kostelů má význam a mám ji ráda. Proto mi bylo ctí poskytnout této speciální akci záštitu. Je moc dobře, že se svatostánky otevírají lidem. Velmi mě těší, že se dají navštívit jedinečná místa v celé zemi i v našem krásném Karlovarském kraji. Region se stává ještě více živý. Lidé ho objevují a mají další důvod se vracet.

 

Noc kostelů tak přináší naději a vzbuzuje zájem o život ve všech jeho podobách.

Tak si ji nenechte ujít. 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, 
předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje
 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube