24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jaroslavy Pokorné Jermanové

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

Vážení a milí přátelé,

naše kroky ke kostelům a chrámům nikdy neznamenaly a neznamenají prostou cestu k nějaké budově. Pokaždé v nás probouzejí pocity majestátnosti, neobyčejnosti zážitku, úcty, pokory, obdivu i potřebu přemýšlet o sobě i o světě kolem. Návštěva kostela v nás vždy nepopsatelným způsobem upevňuje dojem sounáležitosti s ostatními lidmi, zklidňuje naši mysl, vede nás k hledání otázek i odpovědí, které zůstávají jinak v každodenním shonu hluboko zasunuty a často námi nepovšimnuty.

Kostely a chrámy též patří k odvěkým poznávacím znakům naší krajiny i tvárnosti obcí a měst, jsou milníky v životě našich předků, jsou také důkazem dnešního vztahu nás všech k hodnotám, jež nás utvořily a které nás vedou současným žitím. I proto jsem ráda převzala záštitu nad Nocí kostelů v našem kraji.

Přeji Vám všem, aby Vaše cesty ke kostelům a chrámům nebyly jednorázové jen u příležitostné noci, ale aby jejich klid, vznešenost, harmonie, umění spojovat lidi a opravdové rozjímání naplňovaly alespoň někdy i Vaše všední dny.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube