24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Tomáše Tyrlíka

Mgr. Tomáš Tyrlík

Noc kostelů je pozváním pro lidi, kteří možná nemají odvahu vstoupit do kostela v průběhu roku. Vždyť přece tyto prostory našich chrámů jsou otevřené pro všechny nejen jednu noc v roce, ale mnoho dní, o svátcích či při jiných příležitostech.

Noc kostelů proto vnímám jako jednu z mnoha příležitostí, aby lidé vstoupili do kostela, vnímali nejen svátostný prostor, ale také přemýšleli o Pánu Bohu, o smyslu lidského života a na mnoha místech také zažili společenství s věřícími ve farnostech.

Letos si naše země připomíná 30. výročí sametové revoluce v roce 1989. Uvědomujeme si, že 30 let znovunabyté svobody není samozřejmostí, ale velkým darem a zároveň obrovskou výzvou a zodpovědností. Jsem přesvědčen o tom, že před více než 30 lety by nebylo možné tuto akci Noc kostelů realizovat. Neboť zde byla snaha, aby dveře kostelů byly zavřené pro široké okolí. V současné době je to možné, buďme za to vděčni.

Mnohé chrámy, kostely či modlitebny se otevřou v tuto noc, aby se v nich člověk zastavil, ztišil, pohlédl vzhůru k nebi a zatoužil po tom, aby se jeho nitro (srdce) stalo takovým prostorem a chrámem, v němž přebývá Bůh.

Kéž v tento čas Noci kostelů jsou otevřené nejen dveře našich kostelů, ale také dveře lidských srdcí na onu duchovní dimenzi života, o níž ve shonu a našem uspěchaném tempu života málo přemýšlíme.

Přeji návštěvníkům Noci kostelů, aby je tato akce inspirovala k tomu, aby si našli cestu do chrámu a společenství církví i v další dny a tyto prostory se staly vyhledávanou                   a inspirativní zkušeností pro nasměrování našeho života ve vztahu k Bohu.

Mgr. Tomáš Tyrlík
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube