24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Martina Moldana

Martin Moldan, MBA

Noc kostelů je symbolickým vyjádřením toho, čím by církevní budovy měly být vždy. Měly by být místem, kam bude možno bez rozpaků kdykoli přijít, prostorem, kde člověk bude moci navázat zajímavý rozhovor anebo třeba vše jen zpovzdálí sledovat. V ideální případě pak i místem, kde člověk nalezne odpovědi na otázky svého duchovního hledání. Přeji celé české církvi, aby takovým místem byla, a to nejen o Noci kostelů!

Martin Moldan, MBA
biskup Apoštolské církve

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube