24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Jana Klase

ThMgr. Jan Klas

Neboj se vstoupit, dveře jsou otevřené!

Kostely, modlitebny i shromažďovací místnosti různých církví bez rozdílu vyznání a tradice se opět 24. května otevřou všem návštěvníkům. Pestrý program ukáže bohatou mozaiku církevní tradice a samotný prostor různých chrámů nabídne atmosféru míst, kde se lidé sklání před Stvořitelem a setkávají se Spasitelem všech.

Přijďte i vy, bez ostychu a užijte společenství, které nabízí členové církví, jež jsou v základu stejní, jako přicházející, protože všichni jsme lidé a Bůh je Otcem všech.

ThMgr. Jan Klas
biskup Jednoty bratrské

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube