24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček

Vážení přátelé,

již po desáté budeme mít všichni v našem kraji možnost využít magické atmosféry jarního večera, kdy se otevřou dveře kostelů, kapliček a chrámů, místa třeba jindy nepřístupná, v každém případě jedinečná svou historií, architekturou a hlavně geniem loci. Na mnohých místech zážitek ještě umocní kulturní program. Sborový zpěv rezonující v chrámu za posledních paprsků zapadajícího slunce tak může být ideální kulisou ke chvilce zklidnění a rozjímání.
A to je právě účelem události, jako je Noc kostelů, která se už nesmazatelně zapsala do našeho kulturního kalendáře. S radostí jí každý rok uděluji svou osobní záštitu a věřím, že řada zájemců o tento neopakovatelný zážitek bude narůstat. Spolu s pořadateli vás tedy i já zvu. Přijďte 24. května do svého kostela, nebo si naopak udělejte výlet za památkou dosud nepoznanou, objevte novou dimenzi sakrálních staveb a probuďte svůj duchovní rozměr.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube