24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického

Mons. Jan Baxant

Pro Vás, milí přátelé, se kostely a křesťanské svatyně otevírají při každoroční akci „Noc kostelů“ ne ve dne, ale navečer a jsou otevřeny často na mnohých místech i do noci. To není proto, aby vzbudily senzaci, ale proto, aby bylo zřejmé všem, že posvátné místo modliteb, bohoslužeb a meditací, je současně i kulturním dědictvím našich předků. Oni nemysleli jen na sebe, když svou svatyni budovali. Nutně museli pamatovat na své nástupce, tedy i na nás a my chceme jejich dávné úsilí rozšířit i na ty, kteří vědomě se ke křesťanství sice zatím nehlásí, ale hodnoty křesťanských památek jim nejsou cizí. Zapojené kostely do tohoto projektu nočních návštěv, jsou z podstaty své existence zpřístupněny všem. Pro zajímavost uvádím, že v loňském roce „Noci kostelů“ bylo v celé litoměřické diecézi otevřeno celkem 216 sakrálních objektů a návštěvnických vstupů se napočítalo cca 32 tisíc. Zapojily se tyto církve: Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev československá husitská, Církev Křesťanská společenství, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev v českých zemích, Starokatolická církev a Církev římskokatolická. Je to bezesporu pestrá nabídka, i když nepřehlížíme touhu a úsilí po křesťanské jednotě. Vše dobré od Pána Boha přeji Vám, všem návštěvníkům i všem obětavým organizátorům, bez kterých by svatyně zůstaly beznadějně uzavřeny.

+ Jan

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube