24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Pozdrav otce biskupa Jana Vokála

Mons. Jan Vokál

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím,“ říká Ježíš v Evangeliu. A stejným způsobem jsme dnes i my Ježíšem zváni do chrámů, kde je On zvláště přítomen ve svatostánku.

Milí přátelé, přijměte toto pozvání při příležitosti „Noci kostelů“, přijďte před svatostánek se svými těžkostmi a trápeními a nechte se obdarovat nadějí, pokojem a požehnáním od Toho, který je „Cesta, Pravda a Život“.

Všem příchozím i těm, kdo zajišťují tuto akci, ze srdce žehnám

 

Mons. Jan Vokál

biskup královéhradecký

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube