24.05.2019
NOC KOSTELŮ

Kontakty na koordinátory

Brno

Mgr. Marie Pospíšilová
Pastorační středisko
Petrov 5, 602 00 Brno
tel.: 533 033 296, 736 523 614
pospisilova@biskupstvi.cz

Č. Budějovice

Mgr. Štěpán Hadač
Děkanství u sv. Mikuláše
U Černé věže 4
370 01 České Budějovice
tel.: 387 311 263
dekanstvicb@centrum.cz

Hradec Králové

Bc. Jitka Pokorná
Biskupství královéhradecké
Velké nám. 32, 500 01 Hradec Králové
tel. 734 435 365
pokorna@bihk.cz

Litoměřice

Milena Davídková
Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9
412 88 Litoměřice
tel.: 603 994 727
nockostelu@dltm.cz

Olomouc

Luboš Nágl
Centrum pro kulturu
Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 562/9
771 01 Olomouc
tel. 587 405 290, 605 274 911
www.ado.cz
nagl@arcibol.cz

Ostrava-Opava

Ing. Mgr. Magdaléna Kocychová
Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní nám. 3172/1
728 02 Ostrava
Tel: 733 741 999
nockostelu@doo.cz

Plzeň

Mgr. Ludmila Němečková
Biskupství plzeňské
Nám. Republiky 35
301 14 Plzeň
tel.: 731 619 698
nockostelu@bip.cz

Praha

Zuzana Kakušková
Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3
160 00 Praha 6
tel.: 731 643 043, 220 181 705
nockostelu.praha@apha.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube