2. června 2023
NOC KOSTELŮ
ARCHIV
Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

13. 4. 2023 | ČR

Vídeň, 4. dubna 2023

Milí návštěvníci Noci kostelů!

S radostí zdravím všechny návštěvníky Noci kostelů, která se koná 2. června 2023 ve více než 860 kostelech v České republice.
Patnáctá Noc kostelů je důvodem k oslavě. Spolu s iniciátory této významné akce mám radost, že jsou kostely otevřeny jako místa rozjímání, přemýšlení, radosti a modlitby.

Při pohledu na naše dny se spíše zdá, jako by se náš svět nořil do noci: Covid - válka - energetická a klimatická krize - zemětřesení a také osobní starosti, které se nás dotýkají.
Noc kostelů otevírá brány našich kostelů dokořán a je pozvánkou, abychom v křesťanských kostelech a modlitebnách společně hledali odpovědi. Jsem přesvědčen, že důvěra v Ježíšovo poselství nám může pomoci překonat starosti a mnohé obavy.

Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zakusili pokoj a klid, aby načerpali novou sílu a společně s ostatními byli schopni čelit budoucím výzvám.

+ Christoph Kardinal Schönborn
arcibiskup vídeňský


Originál pozdravu:

Wien, am 4. April 2023

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen!

Ich freue mich, alle Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen am 2. Juni 2023 in den mehr als 860 Kirchen in Tschechien zu grüßen.
Die 15. Lange Nacht der Kirchen ist ein Grund zum Feiern. Ich freue mich mit den Initiatoren dieser wichtigen Veranstaltung, die die Kirchen als Orte des Nachdenkens und
der Besinnung, der Freude und des Gebetes öffnen.

Im Blick auf unsere Tage scheint es eher, als würde unsere Welt in Nacht versinken: Corona – Krieg - Energie - und Klimakrise - Erdbeben und die ganz persönlichen Sorgen, die uns
bewegen. Die Lange Nacht der Kirchen öffnet die Tore unserer Kirchen weit und ist eine Einladung, gemeinsam in den christlichen Kirchen auf die Suche nach Antworten zu gehen.
Ich bin überzeugt davon, dass uns das Vertrauen auf die Botschaft Jesu helfen kann, Sorgen und manche Ängste zu überwinden.

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern der Kirchen das Erleben von Frieden und die Erfahrung der Stille, um neue Kraft zu schöpfen und gemeinsam mit den Anderen im
Leben die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können.

+ Christoph Kardinal Schönborn
Erzbischof von Wien


Další aktuality

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

26. 10. 2023 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 7. června 2024.

více …

Moc kostelů 2023

Moc kostelů 2023

19. 7. 2023 | ČR

V letošním roce otevřelo své brány opravdu MOC KOSTELŮ!

 

více …

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

14. 6. 2023 | ČR

Diecézní koordinátoři se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2023, která se opět konala v celé České republice.

více …

Chrámy jsou otevřené i mimo Noc kostelů

Chrámy jsou otevřené i mimo Noc kostelů

5. 6. 2023 | Ostrava-Opava

Noc kostelů skončila, ale pokd jste některý kostel nestihli navštívit, máte i další možnosti. Naříklad v Moravskoslezském kraji je 39 kostelů zpřístupněno díky projektu Otevřené chrámy až do října. Otevírací dobu a mapu se zapojenými chrámy, kde na vás bude čekat průvodce, najdete na webu www.otevrenechramy.cz.

více …

Poutní turistika probouzí zájem o historii

Poutní turistika probouzí zájem o historii

3. 6. 2023 | Praha

Nocí kostelů to nekončí. Spolek SVATÁ LUDMILA spustil projekt Putování za kořeny a vytipoval pro vás tři zajímavá místa pro výlety ve Středočeském kraji. Místa spojená s historií a našimi světci jsou pohodlně dostupná za každého počasí. Pojďte se tedy toulat.

více …

Mons. Jan Graubner zahájí Noc kostelů v Praze

Mons. Jan Graubner zahájí Noc kostelů v Praze

31. 5. 2023 | Praha

Arcibiskup Jan Graubner požehná Noci kostelů 2. 6. u sv. Kajetána na Malé Straně v 17:45.

více …

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

Aplikace Noc kostelů pro chytré telefony

23. 5. 2023 | ČR

Aplikace Noc kostelů je k dispozici pro uživatele systému Android a Apple iOS.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

22. 5. 2023 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na jubilejní 15. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 2. června 2023.

více …

Noc kostelů bude ve vězení

Noc kostelů bude ve vězení

20. 5. 2023 | Praha

Noc kostelů bude i letos také ve vězeňské kapli věznice Příbram-Bytíz. Nemůže být přístupná veřejnosti, ale program pro Bytíz bude bohatý.

více …

Pražská Staroměstská radnice skrývá kapli

Pražská Staroměstská radnice skrývá kapli

4. 5. 2023 | Praha

Návštěvníci Noci kostelů 2023 mohou v Praze také letos zažít jedinečnou možnost. Otevírá se totiž kaple na Staroměstské radnici. A to i virtuálně na videu!

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

17. 4. 2023 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1100 kostelů a modliteben.

Na jubilejní patnáctou Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Význam motta Noci kostelů 2023

Význam motta Noci kostelů 2023

6. 4. 2023 | ČR

Motto Noci kostelů 2023 zní:

Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

více …

Praha v nové „brožuře“!

Praha v nové „brožuře“!

22. 3. 2023 | Praha

Tiskové materiály pro Prahu a Středočeský kraj na letošní Noc kostelů v nové podobě!

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

1. 2. 2023 | ČR

Přihlašování pro letošní jubilejní 15. ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

28. 6. 2022 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 2. června 2023.

 

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube