10. června 2022
NOC KOSTELŮ
ARCHIV
Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

20. 4. 2022 | ČR

Pozdrav

Po dvou letech pandemie můžeme konečně, doufejme bez obav, opět otevřít naše kostely a přivítat 10. června mnoho návštěvníků Noci kostelů.

Letošní Noc kostelů je dvojnásobně ovlivněna událostmi těchto dnů. Na jedné straně dlouho očekávaný konec pandemie, kdy se mnoho lidí stále bojí o své zdraví, a na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině.

Otevřené dveře kostelů mohou přinést poselství, že důvěra v evangelium může zmírnit lidské obavy. Naše otevřené dveře zvou ke společné modlitbě.

Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili pokoj a zklidnění,  načerpali nové síly a mohli společně s ostatními přijímat životní výzvy budoucnosti.

 

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Arcibiskup vídeňský

 

Originál pozdravu:

Nach zwei Jahren der Pandemie können wir endlich - hoffentlich ohne Sorgen – unsere Kirchen wieder öffnen und viele Menschen bei der ,,Langen Nacht der Kirchen" am 10. Juni willkommen heißen.

Die Lange Nacht der Kirchen ist heuer doppelt von den Ereignissen dieser Tage geprägt. Einerseits das ersehnte Ende der Pandemie, wo viele Menschen noch Sorge und Angst um die Gesundheit haben, und andererseits der Krieg vor der Haustüre, in der Ukraine.

Unsere offenen Kirchentüren können hier eine Botschaft vermitteln, dass das Vertrauen auf das Evangelium Ängste abbauen kann. So laden unsere geöffneten Türen zum gemeinsamen Gebet ein.

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern der Kirchen das Erleben von Frieden und die Erfahrung der Stille, um neue Kraft zu schöpfen und gemeinsam mit den Anderen im Leben die Herausforderungen der Zukunft annehmen zu können.

 

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn

Erzbischof von Wien


Další aktuality

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

28. 6. 2022 | ČR

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 2. června 2023.

 

více …

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

23. 6. 2022 | ČR

Diecézní koordinátoři se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2022, která se opět konala v celé České republice.

více …

Origami - kostel

Origami - kostel

9. 6. 2022 | Praha

Přinášíme vám trochu ruční zábavy. Vyrobte si kostel pomocí metody origami!

více …

Tango ve věznici

Tango ve věznici

6. 6. 2022 | Praha

Ve věznici Příbram také proběhne Noc kostelů, i když trochu jinak. Není sice možné pozvat veřejnost do vězeňské kaple, ale centrální program vězeňské Noci kostelů stojí za pozornost.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

18. 5. 2022 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 14. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

4. 5. 2022 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1300 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Aplikace Noc kostelů – letos i pro Apple

Aplikace Noc kostelů – letos i pro Apple

26. 4. 2022 | ČR

Aplikaci Noc kostelů, která je od loňska k dispozici pro systém Android, letos doplní obdobná aplikace pro systém Apple iOS.

více …

Vizuální styl Noci kostelů 2022

Vizuální styl Noci kostelů 2022

5. 4. 2022 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2022, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 10. června 2022.

 

více …

Význam motta Noci kostelů 2022

Význam motta Noci kostelů 2022

18. 3. 2022 | ČR

Motto Noci kostelů 2022 zní:

Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

1. 2. 2022 | ČR

Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

14. 7. 2021 | ČR

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube