28. května 2021
NOC KOSTELŮ
ARCHIV
Význam motta Noci kostelů 2021

Význam motta Noci kostelů 2021

5. 3. 2021 | ČR

Žalmy

Biblické žalmy tvoří důležitou knihu Bible. Šlo vlastně o jakýsi kancionál, zpěvník tvořící součást bohoslužeb jak židovských, tak později i křesťanských. Celá řada moderních worshipů, jsou vlastně biblické žalmy. Tyto biblické zpěvy obsahují mnoho témat, od hymnu užívaného při korunovaci krále, přes chválu za úrodu až po zpěv člověka v zajetí, kterému bolest svírá srdce. Hebrejská poezie nepracuje s rýmem! Využívá zvukomalbu a velice často opakuje myšlenku v rozvíjejícím se verši (odborně mluvíme o paralelismu).


Žalm 104

Žalm 104 čítající 35 veršů je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím, jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků přírody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1). Podle tohoto textu je stvoření světa rozděleno po určitých blocích – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh přivádí na oblohu slunce a měsíce, a pak přijdou na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člověk.


Motto Noci kostelů 

Motto Noci kostelů 2021 je citací verše 20. Je důležité číst tento verš v širší souvislosti, abychom porozuměli, co měl autor na mysli:

19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.  20Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; 21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 23Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Český ekumenický překlad (http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=104).


Výklad veršů

Jde o místo, které v žalmu popisuje stvoření měsíce a slunce. Autor první knihy Bible (Genesis) sestavil text snad na základě ústní tradice. Každopádně text, který dnes čteme, pochází z cca 7. století před Kristem. Pisatel si vůbec neláme hlavu s tím, co nám přijde jako samozřejmé z hlediska vzniku světa. Popisuje stvoření nikoli jako historik či fyzik. Ale jako teolog vysvětluje, jaký mají význam ve vztahu k Bohu a velmi rád k tomu využívá příběh nebo poezii. Bůh podle něj tvoří slunce a měsíc později než zemi a její zeleň. Nebeská tělesa totiž určují čas a to je jejich úloha. Některé okolní národy uctívaly slunce či měsíc jako své bohy (např. sousední Egypt). Zde se však jasně říká, že ač jsou slunce či hvězdy člověku nedostupné, jsou pouze stvořením a žádným božstvem, tedy to, co dnes již potvrzuje fyzika a astronomie.

Noc pro tehdejšího člověka byla časem bez světla. I oheň byl vzácným, alespoň uprostřed Izraelské polopouště nebyl rozhodně samozřejmostí. Potkat v pustinách rozlehlé polopouště šelmy, lvi nebo vlky znamenalo velké ohrožení. Tma je tedy symbolem velkého nebezpečí.

A jistě tu můžeme tušit i duchovní rovinu, která vnímala tmu jako čas vlády zla, všeho pokřiveného, ohrožujícího. Ale žalmista tu vyslovuje dech beroucí věc: I tma a vše, co se v ní odehrává, neuniká Boží moci. Nic se neděje bez jeho dopuštění.

Žalm 104 je velikou chválou Boha za celý svět, přírodu, ale také fungování světa a to i přes to, že se v něm můžeme cítit ohrožováni. Jakoby sděloval, že stvořený svět je darem od Boha a je důvodem naší chvály Bohu a radosti nad tímto velkolepým darem.


Proč motto Noci kostelů 2021

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání.

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž ukazující na nebe jakoby hlásala, že jsme stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi.

P. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska Praha


Další aktuality

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

14. 7. 2021 | ČR

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

více …

Gratulujeme výhercům osmisměrky v Poutnických novinkách

Gratulujeme výhercům osmisměrky v Poutnických novinkách

8. 7. 2021 | Ostrava-Opava

Osmisměrka o cenu, hru Poutník slezsko-moravský, již má své výherce.

 

více …

Noc kostelů 2021

Noc kostelů 2021

11. 6. 2021 | ČR

Diecézní koordinátoři se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2021, která se opět konala v celé České republice.

více …

Návštěvnost v pražské arcidiecézi

Návštěvnost v pražské arcidiecézi

31. 5. 2021 | Praha

V pražské arcidiecézi se ke třináctému ročníku Noci kostelů přihlásilo téměř 300 kostelů, kaplí a modliteben.

více …

Správná řešení rébusů z poutnických novin

Správná řešení rébusů z poutnických novin

28. 5. 2021 | Praha

Předkládáme správná řešení rébusů zveřejněných v poutnických novinách.

více …

Noc kostelů a Rekola

Noc kostelů a Rekola

27. 5. 2021 | Praha

Od 28. 5. 2021 od 9:00 do 29. 5. 2021 do 12:00 je možné využít dvou jízd na růžovém kole Rekoly do 30 minut zdarma. 

více …

Myslíme na bezpečnou Noc kostelů

Myslíme na bezpečnou Noc kostelů

21. 5. 2021 | ČR

Vážení návštěvníci Noci kostelů

Letošní ročník provází opět nejistoty a obavy z nemoci covid. Velmi si vážíme toho, že díky vám je Noc kostelů tolik oblíbená. Letos více než kdy jindy dbáme na bezpečný průběh akce. Ve snaze předejít potížím bychom vás chtěli poprosit o vzájemnou ohleduplnost a respektování aktuálních opatření.

více …

Aplikace Noc kostelů pro Android

Aplikace Noc kostelů pro Android

13. 5. 2021 | ČR

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní  program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

12. 5. 2021 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 13. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 28. května 2021.

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

30. 4. 2021 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1000 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

29. 4. 2021 | ČR

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, České republiky a do dalších zemí.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

více …

Vizuální styl Noci kostelů 2021

Vizuální styl Noci kostelů 2021

23. 3. 2021 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2021, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 28. května 2021.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 500 kostelů a modliteben.

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

1. 2. 2021 | ČR

Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2021

Noc kostelů 2021

10. 11. 2020 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 28. května 2021.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube