10. června 2022
NOC KOSTELŮ
ARCHIV
Význam motta Noci kostelů 2021

Význam motta Noci kostelů 2021

Archiv 2021 – 5. 3. 2021 | ČR

Žalmy

Biblické žalmy tvoří důležitou knihu Bible. Šlo vlastně o jakýsi kancionál, zpěvník tvořící součást bohoslužeb jak židovských, tak později i křesťanských. Celá řada moderních worshipů, jsou vlastně biblické žalmy. Tyto biblické zpěvy obsahují mnoho témat, od hymnu užívaného při korunovaci krále, přes chválu za úrodu až po zpěv člověka v zajetí, kterému bolest svírá srdce. Hebrejská poezie nepracuje s rýmem! Využívá zvukomalbu a velice často opakuje myšlenku v rozvíjejícím se verši (odborně mluvíme o paralelismu).


Žalm 104

Žalm 104 čítající 35 veršů je především velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím, jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků přírody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první kapitolu Bible, která vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1). Podle tohoto textu je stvoření světa rozděleno po určitých blocích – nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená rostlinami a stromy. Teprve potom Bůh přivádí na oblohu slunce a měsíce, a pak přijdou na pořad zvířata. Jako poslední byl stvořen člověk.


Motto Noci kostelů 

Motto Noci kostelů 2021 je citací verše 20. Je důležité číst tento verš v širší souvislosti, abychom porozuměli, co měl autor na mysli:

19Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit.  20Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; 21lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 23Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.

Český ekumenický překlad (http://www.biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=104).


Výklad veršů

Jde o místo, které v žalmu popisuje stvoření měsíce a slunce. Autor první knihy Bible (Genesis) sestavil text snad na základě ústní tradice. Každopádně text, který dnes čteme, pochází z cca 7. století před Kristem. Pisatel si vůbec neláme hlavu s tím, co nám přijde jako samozřejmé z hlediska vzniku světa. Popisuje stvoření nikoli jako historik či fyzik. Ale jako teolog vysvětluje, jaký mají význam ve vztahu k Bohu a velmi rád k tomu využívá příběh nebo poezii. Bůh podle něj tvoří slunce a měsíc později než zemi a její zeleň. Nebeská tělesa totiž určují čas a to je jejich úloha. Některé okolní národy uctívaly slunce či měsíc jako své bohy (např. sousední Egypt). Zde se však jasně říká, že ač jsou slunce či hvězdy člověku nedostupné, jsou pouze stvořením a žádným božstvem, tedy to, co dnes již potvrzuje fyzika a astronomie.

Noc pro tehdejšího člověka byla časem bez světla. I oheň byl vzácným, alespoň uprostřed Izraelské polopouště nebyl rozhodně samozřejmostí. Potkat v pustinách rozlehlé polopouště šelmy, lvi nebo vlky znamenalo velké ohrožení. Tma je tedy symbolem velkého nebezpečí.

A jistě tu můžeme tušit i duchovní rovinu, která vnímala tmu jako čas vlády zla, všeho pokřiveného, ohrožujícího. Ale žalmista tu vyslovuje dech beroucí věc: I tma a vše, co se v ní odehrává, neuniká Boží moci. Nic se neděje bez jeho dopuštění.

Žalm 104 je velikou chválou Boha za celý svět, přírodu, ale také fungování světa a to i přes to, že se v něm můžeme cítit ohrožováni. Jakoby sděloval, že stvořený svět je darem od Boha a je důvodem naší chvály Bohu a radosti nad tímto velkolepým darem.


Proč motto Noci kostelů 2021

Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad tímto světem... Ale právě zmíněný biblický verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla můžeme respektovat nebo popírat, a podle toho se objeví plody našeho konání.

I obyčejný kostelíček, malý kříž v polích někde za vesnicí nebo třeba kostel vtěsnaný mezi domy našeho města vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti, kdo kostel či kapli vybudovali, se pokorně skláněli před dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž ukazující na nebe jakoby hlásala, že jsme stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda, život je úžasný dar, který máme s vděčností a pokorou spravovat, nikoli bořit, pošlapávat a pohrdat jimi.

P. Michal Němeček
ředitel Pastoračního střediska Praha


Další aktuality

Noc kostelů 2023

Noc kostelů 2023

28. 6. 2022 | ČR

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 2. června 2023.

 

více …

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

23. 6. 2022 | ČR

Diecézní koordinátoři se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2022, která se opět konala v celé České republice.

více …

Origami - kostel

Origami - kostel

9. 6. 2022 | Praha

Přinášíme vám trochu ruční zábavy. Vyrobte si kostel pomocí metody origami!

více …

Tango ve věznici

Tango ve věznici

6. 6. 2022 | Praha

Ve věznici Příbram také proběhne Noc kostelů, i když trochu jinak. Není sice možné pozvat veřejnost do vězeňské kaple, ale centrální program vězeňské Noci kostelů stojí za pozornost.

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

18. 5. 2022 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 14. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

4. 5. 2022 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1300 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Aplikace Noc kostelů – letos i pro Apple

Aplikace Noc kostelů – letos i pro Apple

26. 4. 2022 | ČR

Aplikaci Noc kostelů, která je od loňska k dispozici pro systém Android, letos doplní obdobná aplikace pro systém Apple iOS.

více …

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

20. 4. 2022 | ČR

Právě ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, České republiky a do dalších zemí.
Pozdrav u příležitosti Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká. 

více …

Vizuální styl Noci kostelů 2022

Vizuální styl Noci kostelů 2022

5. 4. 2022 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2022, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 10. června 2022.

 

více …

Význam motta Noci kostelů 2022

Význam motta Noci kostelů 2022

18. 3. 2022 | ČR

Motto Noci kostelů 2022 zní:

Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.

více …

Přihlašování kostelů začalo

Přihlašování kostelů začalo

1. 2. 2022 | ČR

Přihlašování pro letošní ročník Noci kostelů bylo spuštěno! Zveme všechny kostely, kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je členem nebo přidruženým členem Ekumenické rady církví, aby se zapojily do projektu Noc kostelů. 

více …

Noc kostelů 2022

Noc kostelů 2022

14. 7. 2021 | ČR

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube