24.05.2019
NOC KOSTELŮ
Cyklotrasa Po stopách předků: Brno (Černovice, Komárov, H.Heršpice) - Blučina - Židlochovice - Hrušovany

Cyklotrasa Po stopách předků: Brno (Černovice, Komárov, H.Heršpice) - Blučina - Židlochovice - Hrušovany

18. 5. 2019 | Brno

Pro vyznavače putování na dvou kolech z Brna a okolí je letos připravena cyklotrasa Po stopách předků.
dětská trasa:
Brno: Černovice-Komárov-H. Heršpice
pro všechny generace: Brno (Černovice-Komárov-H. Heršpice) – Blučina –Židlochovice
17:00-22:00
  Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána
17:15-22:00  Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí
17:15-22:00  Brno-H. Heršpice, kostel sv. Klementa M. Hofbauera
16:00-21:00  Blučina, kostel Nanebevzetí P. Marie
18:00-22:00  Židlochovice, kostel Povýšení sv. Kříže (možnost navštívit i nový kostel Panny Marie Královny v Hrušovanech, zbudovaný  r. 2004.)
Je třeba projet všechna místa, na každém z nich zodpovědět otázku a získat razítko. (Na pořadí míst nezáleží). Soutěžní mapu s informacemi i malou odměnu pro úspěšné soutěžící lze získat na kterémkoli místě.

Podrobný popis:
(většinou po cyklostezce Euro velo 9 Brno-Vídeň)
Brno-Černovice, Faměrovo náměstí, dále: starými Černovicemi po ul. Mírová (železniční podjezd, most přes řeku Svitavu), po přechodu přes ul. Černovickou po cyklostezce do Komárova (po ul. Lomené a Lužné), kde odbočíme ke kostelu.
Dále: přes Mariánské nám. a po cyklostezce až k ul. Sokolova, přes most přes řeku Svratku až ke kruh. objezdu, dále rovně, na další křižovatce vlevo na ul. Bednářovu ke kostelu v Horních Heršpicích.
Dále: zpět k řece Svratce a po cyklostezce po proudu řeky Svratky na Modřice (okolo čističky odp. vod) do Rebešovic, Rajhradic, Opatovic a dále až do Blučiny a Židlochovic. (Poté možno k vlaku do Hrušovan u Brna, zde nedaleko nádraží odbočit vpravo ke kostelu P. Marie Královny, poté zpět na křižovatku a k žel. stanici).

Možnost spojení po skončení akce:
Hrušovany u Brna
22:27 vlak S3 (Vranovice-Brno) Brno 22:47
Brno-Černovice, Faměrovo nám. 22:14 Bus 49 Brno-hl. nádraží 22:22


STŘÍPKY Z HISTORIE JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ:
Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána

Na místě kostela sv. Floriána do počátku 18. st. stávala kaple, kterou r, 1899 nahradil neogotický kostel. Za 2. sv. války při náletu byl chrám těžce poškozen a přes veškeré snahy o záchranu došlo 2. 4. 1960 k jeho zbourání. Zachován zůstal pouze na dobových fotografiích a v posledních letech ho připomíná květinový záhon na části jeho půdorysu. V posledních letech se Černovické sdružení, z. s. snaží o přiblížení historie a oživení tohoto místa, mj. pořádáním různorodých společenských, kulturních a osvětových akcí
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí
Komárovský kostel sv. Jiljí je nejstarší dosud používanou brněnskou sakrální stavbou. Na místě malé kaple ho koncem 12. století zbudoval benediktínský řád. Zbytky původního románského zdiva jsou dosud patrné na severní straně lodi, z tohoto období je i tribunová věž na západě. Později kostel utrpěl značné újmy za švédského obléhání Brna. i při častých povodních Po r. 1989 proběhly velmi zdařilé úpravy vnitřku chrámu včetně netradičně pojatého presbytáře.
Brno-H. Heršpice, kostel sv. Klementa M. Hofbauera
Novobarokně-secesní kostel navržený prof. Ferdinandem Hrachem byl postaven v r. 1911-1912 zejména pro německé obyvatelstvo, které se zde usídlilo po vyhlazení většiny obyvatel české národnosti za švédských válek. Po 2. světové válce byla značná část německy mluvících obyvatel Heršpic odsunuta a opět došlo k novému dosídlení území.
Blučina, kostel Nanebevzetí P. Marie
Jádro současného kostela pochází z 13. století, v průběhu historie prošel mnoha úpravami. Kolem chrámu se do roku 1888 nacházel hřbitov. V dubnu 1942 byla obec nucena na rozkaz říšské armády sundat z věže zvony pro potřeby německé armády. Nových zvonů se kostelní věž dočkala teprve r. 1997.
Židlochovice, kostel Povýšení sv. Kříže
Jednolodní kostel byl vystavěn v letech 1724-1730 na popud majitele panství hraběte Sinzendorfa dle návrhu architekta von Hildebrandta. V kostele se nachází mj. kopie vzácné tzv. židlochovické Madony, gotické plastiky z r. 1500.
Opodál na sever od kostela stojí samostatná zvonice, která je pozůstatkem  původního gotického kostela vysvěceného v r. 1448. Ze zvonice vyzvánějí tři zvony.
Hrušovany, kostel Panny Marie Královny
Kostel vysvěcený r. 2004 završil mnohaleté úsilí křesťanů vybudovat v obci chrám. Působivá jsou tři vitrážová okna v presbytáři. Prostřední zobrazuje P. Marii, levé červené jablko - hřích a pravé zelený džbán s vodou - symbol křtu. Mezi okny je na pravé straně mohutný dřevěný kříž. Pod kůrem je obraz sv. Zdislavy, jejíž ostatky jsou uloženy v obětním stole.
 


Další aktuality

Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

30. 6. 2019 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 5. června 2020.

více …

Tajemství brněnských kostelů – 10. ročník

Tajemství brněnských kostelů – 10. ročník

29. 6. 2019 | Brno

Již podesáté připravili obětaví pořadatelé z komunity Emmanuel poznávací soutěžní okruh v centru Brna pro dvojice malých detektivů od 9 do 15 let.
 

více …

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi

7. 6. 2019 | Litoměřice

Letošní Noc kostelů byla pro litoměřickou diecézi jubilejní desátá a těšila se opět velkému zájmu veřejnosti. Dle prvních ohlasů ji provázela krásná atmosféra a na mnoha místech se protáhla dlouho přes plánovaný program.

více …

Noc kostelů na kole v Hradci Králové

Noc kostelů na kole v Hradci Králové

3. 6. 2019 | Hradec Králové

V nejbližším okolí Hradce Králové proběhla cyklistická pouť v rámci Noci kostelů, kdy byl připraven speciální program pro cyklopoutníky v 8 kostelech.

více …

Cesta ke svobodě ve Vysokém Mýtě

Cesta ke svobodě ve Vysokém Mýtě

3. 6. 2019 | Hradec Králové

Ve Vysokém Mýtě všechny kostely a modlitebny spojovala hra "Cesta ke svobodě".

více …

Noc kostelů v České televizi

Noc kostelů v České televizi

27. 5. 2019 | Praha

Přinášíme vám část pořadu "Události, komentáře", kde o Noci kostelů promluvila Angelika Pintířová pomocí telemostu přímo z kostela sv. Karla Boromejského na Malé Straně.

více …

Kostely v pražské arcidiecézi zaznamenaly přes 111 000 vstupů

Kostely v pražské arcidiecézi zaznamenaly přes 111 000 vstupů

25. 5. 2019 | Praha

V jednu hodinu v noci jsme v pražské arcidiecézi zaznamenali od 251 kostelů (z 353 přihlášených) na 111 314 návštěvnických vstupů. 

více …

Tisková zpráva Plzeňské diecéze

Tisková zpráva Plzeňské diecéze

21. 5. 2019 | Plzeň

I letos se můžeme těšit jak na tradiční prohlídky interiéru kostelů, tak na netradiční zážitky v rámci bohatých doprovodných programů při Noci kostelů konaných po celé diecézi. Zpřístupní se místa i běžně nedostupná, po Plzni bude jezdit historický trolejbus s hudebním doprovodem během jízdy.

více …

Soutěžní poznávací trasy na území města Brna pro všechny generace

Soutěžní poznávací trasy na území města Brna pro všechny generace

18. 5. 2019 | Brno

Srdečně zveme do Brna na zajímavá putování po stanovištích dvou nově přípravených poznávacích tras: O Panně Marii, ochránkyni Brna a Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech.

více …

Cyrilometodějská stezka Bílovice – Adamov – Křtiny

Cyrilometodějská stezka Bílovice – Adamov – Křtiny

18. 5. 2019 | Brno

Poutní soutěžní trasa pro všechny generace Cyrilometodějská stezka připravená k výročí 1150 let od úmrtí sv. Cyrila propojí Bílovice nad Svitavou s kostelem sv. Cyrila a Metoděje, adamovský kostel s pozoruhodným Světelským oltářem a mariánský křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo sv. Cyril a Metoděj a jejich žáci.

více …

Čtvrtý ročník Noci kostelů ve věznici Příbram-Bytíz

Čtvrtý ročník Noci kostelů ve věznici Příbram-Bytíz

6. 5. 2019 | Praha

Vězeňská kaple a přilehlé prostory věznice Příbram-Bytíz letos počtvrté ožijí připravovaným programem Noci kostelů. Na co se odsouzení a pozvaní návštěvníci mohou těšit letos?

více …

Noc kostelů na YouTube

Noc kostelů na YouTube

2. 5. 2019 | ČR

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na 11. ročník Noci kostelů, která se bude konat v pátek 24. května 2019.

více …

Předprogram Noci kostelů u Dejvických evangelíků

Předprogram Noci kostelů u Dejvických evangelíků

2. 5. 2019 | Praha

Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvicích srdečně zve na přednášku ekonoma Tomáše Sedláčka na téma Radikalita dobra aneb co může křesťanství nabídnout budoucí společnosti. Akce se koná v předvečer Noci kostelů - ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 19:00 v ulici dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6. Vstup zdarma.

více …

Jedinečná Noc kostelů na kole

Jedinečná Noc kostelů na kole

2. 5. 2019 | Hradec Králové

V pátek 24. května se koná každoročně mezinárodní Noc kostelů. V Hradci Králové jsme navázali na loňský úspěšný první ročník Noc kostelů na kole.

 

 

více …

Audiospot zve na Noc kostelů

Audiospot zve na Noc kostelů

25. 4. 2019 | ČR

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje na 1400 kostelů a modliteben.

Na Noc kostelů zve návštěvníky také audiospot, který byl vyroben ve studiu Radia Proglas a bude prezentovat Noc kostelů v radiovysílání.

více …

Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

Slovo k mottu Noci kostelů - Mgr. Ing. Michal Němeček

5. 4. 2019 | ČR

Noc kostelů

Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Je ale také vázán na celé dědictví židovsko-křesťanské kultury a především víry. Proto každoročně hledáme motto, které by Noc kostelů provázelo. Letos je motto spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše.

Autor biblického textu povzbuzuje ty, kteří uprostřed všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni zakusí radost a Boží ochranu.

více …

Vizuální styl Noci kostelů 2019

Vizuální styl Noci kostelů 2019

5. 3. 2019 | ČR

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2019, který je společný pro všechny zapojené země. Noc kostelů se bude letos konat v pátek 24. května 2019.
Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již téměř 700 kostelů a modliteben.

více …

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

Pozvání k zapojení do Noci kostelů 2019

7. 2. 2019 | Hradec Králové

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2019, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

více …

Noc kostelů 2019

Noc kostelů 2019

2. 7. 2018 | ČR

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019.

více …

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube