Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman královéhradeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova,  Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor statutárného města Plzně

        

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program

Okres: 

Co:  Bezbariérový přístup Program pro mládež Liturgie, bohoslužba, modlitba Program pro děti a rodiny Diskuse, přednáška, čtení Prohlídka s komentářem Divadlo, pantomima Občerstvení Film, audiovizuální prezentace Rozhovor, setkání Klasická hudba Ztišení, meditace, adorace Moderní hudba Výstava, umění Netradiční nabídka Workshop Program pro školy Foreign Language/Cizojazyčné

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem bodů programu: 7546.

• Brodek u Prostějova, kostel Povýšení sv. Kříže, 08:00 - 12:30 hod.

Den kostelů - návštěva školy

»»»

• Litoměřice, kostel Všech svatých, 08:00 - 13:30 hod.

Den kostelů - program pro žáky ZŠ - pro objednané třídy

Prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 45 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky ZŠ. Začátky prohlídek odpovídají začátku vyučovací hodiny. »»»

• Moravská Třebová, kostel sv. Josefa, 08:00 - 12:00 hod.

Nabídka návštěvy pro školy

Možnost jednotlivých dopoledních návštěv pro děti a mládež dle domluvy (prohlídka přizpůsobená věku dětí). Prohlídku je třeba předem telefonicky domluvit (tel.: 461 316 350). »»»

• Rosice u Brna, kostel sv. Martina, 08:00 - 13:00 hod.

Program pro školy

»»»

• Senice na Hané, kostel sv. Maří Magdalény, 08:00 - 12:00 hod.

Dopolední program pro 1. stupeň ZŠ

Den kostelů pro školy - „Rodina je pro nás důležitá aneb recept na rodinnou pohodu.“  »»»

• Ostrava-Hošťálkovice, kostel Všech svatých, 08:30 - 09:30 hod.

Program pro 1. stupeň základních škol

Návštěva kostela žáky prvního stupně ZŠ Hošťálkovice a ZŠ Lhotka, komentovaná prohlídka kostela a výstavky liturgických předmětů, scénky ze života svatých v provedení žáků ZŠ Lhotka pod vedením Mgr. Hany Ptáčníkové. »»»

• Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco), 09:00 - 10:00 hod.

Prohlídka kostela pro žáky 3tř. ZŠ

»»»

• Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně, 09:00 - 12:00 hod.

Noc kostelů pro děti

30 minutové prohlídky kostela spojené s programem pro děti předškolních a mladších školních kolektivů »»»

• Ostrava-Moravská Ostrava, kostel sv. Josefa (Don Bosco), 10:00 - 11:00 hod.

Prohlídka pro žáky 4 tř. ZŠ

»»»

• Ostrava-Hošťálkovice, kostel Všech svatých, 11:00 - 12:00 hod.

Program pro 2. stupeň základních škol

Prohlídka varhan s ukázkami jejich funkce a varhanní hudbou v provedení ředitele kůru Pavla Novosada, výklad o kostele, jeho částech a jejich funkci, historii, výstava bohoslužebných oděvů a liturgických předmětů. »»»

Další »»»