YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program

Okres: 

Co:  Bezbariérový přístup Program pro mládež Liturgie, bohoslužba, modlitba Program pro děti a rodiny Diskuse, přednáška, čtení Prohlídka s komentářem Divadlo, pantomima Občerstvení Film, audiovizuální prezentace Rozhovor, setkání Klasická hudba Ztišení, meditace, adorace Moderní hudba Výstava, umění Netradiční nabídka Workshop Program pro školy Foreign Language/Cizojazyčné

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem bodů programu: 7597.

• Senice na Hané, kostel sv. Maří Magdalény, 08:00 - 12:00 hod.

Den kostelů pro školy

»»»

• Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 08:00 - 24:00 hod.

Od sklepa až po věž

Den kostelů, nabídka pro školy: v chrámové lodi, sklepě i věži - výstavy, historie, architektura, umění, hudba,interaktivní program - putování s Cyrilem a Metodějem Noc kostelů: májová, mše sv., mužský pěvecký sbor, prohlídka s průvodci (v chrámu »»»

• Dolní Poustevna, kostel sv. Michaela archanděla, 08:25 - 13:40 hod.

Sobotní výlet pro děti za křížovými cestami

»»»

• Blansko, dřevěný kostelík Husova sboru, 09:00 - 15:00 hod.

Program pro děti - Bambiriáda s presentací projektu Děti dětem

Účast na 15. ročníku Bambiriády v zámeckém parku. Představení projektu Děti dětem a výtvarná dílna pro předškolní a mladší školní věk - téma Dřevěný kostelík se představuje. Pokračování v 17:15 v dřevěném kostelíku malé divadlo pro děti.  »»»

• Litoměřice, kostel Všech svatých, 09:00 - 12:00 hod.

Den kostelů,program pro žáky ZŠ

prohlídka kostela Všech svatých v délce cca 20 min. s ukázkou varhanní hudby pro žáky 1.st.ZŠ, zájemci přihlašujte se u p.Ondřeje Kubišty na adrese: gurdik@seznam.cz do 10.5.  »»»

• Nejdek, kostel sv. Martina, 10:00 - 00:30 hod.

Hradní věž

Zpřístupnili jsme hradní věž pro veřejnost »»»

• Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše, 10:00 - 23:00 hod.

Rozhovor nejen duchovní

V kapli sv. Barbory jsou lidé, nejen kněží, se kterými se můžete setkat a popovídat si. Mají čas jen pro Vás.  »»»

• Praha 2 - Nové Město, kostel ECM, 10:00 - 23:00 hod.

Otevřené knihkupectví Brána

Křesťanské knihkupectví otevřeno po celý večer. »»»

• Zádveřice-Raková, evangelický kostel, 10:10 - 10:30 hod.

ggg

»»»

• Ivanovice na Hané, Synagoga - Husův sbor, modlitebna AC Ivanovice, 12:00 - 22:00 hod.

Otevřené dveře - možnost prohlídky, ztišení, četby

»»»

Další »»»