YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2014 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, předseda ČBK,   Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,  Mons. Ladislav Hučko, exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve a. v. v ČR, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM, Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské, vladyka Rastislav (Gont), metropolita Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihmoravského kraje, RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor statutárního města Zlína, Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy, Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova, JUDr. Martin Major, MBA, primátor statutárního města Olomouce, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka statutárního města Liberec

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Pozdravy

Mons. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda ČBK

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. města Prahy

Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., exarcha řeckokatolického Apoštolského exarchátu v ČR

Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje

Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské a předseda ERC

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské

Marián Čop, superintendent Evangelické církve a.v. v ČR

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

Milan Kern, předseda VV Bratrské jednoty baptistů

Mgr. Martin Baxa, primátor statutárního města Plzně

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve

MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové

Ing. Mikuláš Pavlík, M.A., předseda Česko-slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Ing. Jiří Lajtoch, primátor statutárního města Přerova

Mgr. Petr Procházka, superintendent ECM

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna

Mgr. Evald Rucký, Th.D., biskup Jednoty bratrské

Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy

Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova

Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské evangelické církve a.v.

Juraj Thoma, primátor města České Budějovice