Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Mikulov, kostel sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0019:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Otevřený kostel k prohlídce
Volná prohlídka kostela, sakristie, kůru s varhanami nebo ambitu. Během večera zazní varhanní hudba. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, patřící k areálu piaristického gymnázia založeného Františkem z Dietrichsteina v roce 1631, skrývá nádhernou malířskou výzdobu od předního barokního malíře F. A. Maulbertsche z poloviny 18. století.

www.farnostimikulovska.cz

GPS: 48°48'12.334"N, 16°38'14.982"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kluchová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické - 0.2 km
Mikulov, kostel sv. Václava - 0.4 km
Mikulov-Svatý kopeček, kaple sv. Šebestiána - 1.0 km
Březí, kostel sv. Jana Křitele - 8.0 km
Pavlov u Mikulova, kostel sv. Barbory - 8.1 km
Dolní Věstonice, kostel sv. Michaela archanděla - 8.7 km
Valtice, modlitebna Evangelické církve metodistické - 13.9 km
Valtice, kostel sv. Augustina - 14.3 km
Nový Přerov, kostel sv. Michaela archanděla - 15.3 km