Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Dobroměřice, kostel sv. Matouše

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0020:00 Mešní roucha v průběhu času
Pro návštěvníky je připravena výstava mešních rouch z různých období od baroka po současnost s ukázkami napodobenin rouch používaných v ještě starších dobách. »»»
»»» Moje Noc
17:1017:30 Krátká přednáška k výstavě
Na začátku celého programu přednese maturant lounského gymnázia Martin Nedvěd krátkou přednášku o vývoji mešních rouch od počátků křesťanství až po současnost. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Zeď milosrdenství
Po celou dobu bude k dispozici návštěvníkům Zeď milosrdenství prostřednictvím které můžete svěřit své prosby a potřeby Bohu. Za Vaše prosby bude obětována Mše svatá v neděli 27.5.2018 v 8:30 hodin v chrámu sv. Mikuláše v Lounech. »»»

Informace o kostele:

Gotický kostel byl v Dobroměřicích postaven ve 13. stol., tehdy ještě nad starým ramenem Ohře. Nejstarší je věž, zato štíty na východní straně a nad jižním portálem jsou renesanční. První písemná zmínka pochází z roku 1331, kdy lounský rychtář Frycek Bér dal kostel v Dobroměřicích nově založenému klášteru magdalenitek v nedalekých Benátkách. Dnes je kostel filiální, ale ve středověku byl farní a velmi bohatý. Proto mohl být celý jeho interiér pokryt nástěnnými malbami. Zachovaly se fragmenty svatováclavského a pašijového cyklu (o Kristově umučení). Obr u jižního vchodu je sv. Kryštof, patron poutníků. Zvon na věži pochází z roku 1481. Raně barokní oltář se sochami sv. Václava a Víta nedávno doplnil obraz sv. Matouše podle Caravaggia, který namaloval MUDr. Vítězslav Vondra z Lenešic. Původní obraz z roku 1692 od pruského malíře Jindřicha Görgsohna z Elblagu se nedochoval. Kazatelnu vyřezal roku 1696 umělecký truhlář Jan Jakub Walter z Měcholup. Obrazy evangelistů ji vyzdobil opět malíř Görgsohn.

Před několika lety byly na kůru instalovány renovované varhany z kostela v Brloze (pocházejí od pražské firmy Vocelka-Hanoušek z roku 1858), začaly se restaurovat nástěnné malby a do věže byl znovu zavěšen zrekvírovaný zvon.

Bohoslužby se konají nepravidelně jednou za měsíc v neděli od 10:30 h.

http://www.farnostlouny.com

Adresa kostela: Pražská

GPS: 50°22'10.436"N, 13°47'39.082"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Oulický

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Louny, kostel sv. Mikuláše - 1.3 km
Louny, kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků, hřbitov - 1.5 km
Louny, kostel CČSH - 1.5 km
Jimlín-Zeměchy, kaple - 6.5 km
Jimlín, kaple - 7.6 km
Jimlín, kaple sv. Josefa - 7.6 km
Chožov, Husův sbor - 7.9 km
Smolnice, kostel sv. Bartoloměje - 8.9 km
Postoloprty, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 10.2 km
Ročov, kostel Narození Panny Marie, Horní Ročov - 12.5 km