Mikulov, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 25. května 2018

19:0022:00 Otevřený kostel k prohlídce
Filiální kostel Povýšení sv. Kříže, který je zároveň rodinnou hrobkou Dietrichsteinů. Zazní varhanní hudba. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

www.farnostimikulovska.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Lucie Kluchová