Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Děčín-Staré Město, sborový dům Církve Křesťanská společenství

Program Noci kostelů 25. května 2018

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

Sbor Křesťanské společenství Děčín vznikl na podzim roku 1990 a patří do svazku sborů Církve Křesťanská společenství.

Jsme jednou z evangelikálních církví v Děčíně s charismatickým zaměřením a dáváme důraz na jednání Ducha svatého a jeho darů, jako například dar mluvení v jazycích i jeho výklad, dar proroctví a další. Proto se modlíme za potřebné, nemocné a ty, kteří potřebují vysvobození z různých závislostí a svázaností. Také funguje služba pastoračního poradenství.

Součástí nedělní bohoslužby je kromě kázání Božího slova i čas na chvály celého shromáždění, které vede hudební skupina a zpívá moderní písně.

Ve sboru je v neděli služba pro předškolní i školní dětí, klub pro dorostence (do 15 let) a v pátek klub pro mládež (nad 15 let). V týdnu se také scházejí domácí skupiny, kde je možnost sdílení a modliteb za osobní problémy.

V neděli je vítán každý návštěvník, který se chce přijít jen nezávazně podívat. Každý může kdykoliv přijít i odejít. Přichází tak lidé, kteří se chtějí jen na něco zeptat či se třeba poradit v jakékoliv životní situaci.

Finančně je sbor soběstačný tzn., že pokryje všechny své výdaje z darů svých členů a je nezávislý na státu, nepřijímá od státu žádné finance.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 1. 2018):

Čt
18:00
, celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, Večer chval a modliteb
18:00
, celý rok, každý týden, Klub mládeže
18:00
, celý rok, každý týden, Klub dorostu
Ne
9:30
, celý rok, každý týden, Pravidelná nedělní bohoslužba. Součástí bohoslužby je zpívání moderních křesťanských písní (chval), kázání Božího slova, ale i modlitby za nemocné ad.

decin.kaes.cz

Adresa kostela: Vchod z Rakovnické na křižovatce z Úzkou ulicí

GPS: 50°46'17.245"N, 14°13'5.581"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Najdete zde: http://www.decin.kaes.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Cvejn

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže - 0.9 km
Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje - 1.2 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 1.2 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 1.7 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 1.9 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 2.2 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 2.5 km
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 2.6 km
Děčín-Křešice, obecní kaple - 2.9 km
Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek - 3.3 km