Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Horažďovice, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3022:00 Prohlídka věže kostela s výstavou
práce studentů Střední školy v Horažďovicích – obor Grafický design »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše sv. s májovou pobožností »»»»»» Moje Noc
19:3020:10 Koncert pěveckého a chrámového sboru VELKOBOR »»»»»» Moje Noc
20:1521:00 Komentovaná prohlídka - Mgr. Roman Vaněk »»»»»» Moje Noc
22:0022:00 Závěr »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

1330 – měšťan Theodorik (Děpolt) zvaný Mečíř nechává na vlastní  náklad vybudovat východně od centra města na křižovatce obchodních cest kapli Archanděla Michaela. Kaple spadala do správy minoritů, konaly se tu dvě bohoslužby týdně, později díky odkazům dárců vzniká i špitál, ten však není přímo písemně doložen.

Před 1504 – nedaleko původní kaple zakládá Půta II. Švihovský z Rýzmberka, nejvyšší zemský sudí Království Českého a držitel rozsáhlého panství (Rabí, Horažďovice, Švihov….) jednolodní           pozdně gotický kostel (rodová hrobka), spojený s klášterem františkánů.

1504 – pod nádherným náhrobním kamenem z červeného mramoru pohřben zakladatel kostela a kláštera Půta II. Švihovský z Rýzmberka

1590 – konvent minoritů zaniká, donátoři (Švihovští) se přiklánějí   k českobratrskému vyznání, kostel upraven ve stylu novoutrakvismu, okolo kostela zřízen hřbitov.

1621 – konvent a kostel opět v držení minoritů

1685 – 1706 – hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka rozšiřuje minoritský klášter

1750 – ke kostelu přistavěna dřevěná věž

1766 – obnova dřevěné věže, nové hodiny

1769 – dokončení úprav konventu

1814odchází poslední minorité, nemovitosti rozprodány soukromým majitelům k hospodářským účelům (klášter – řemeslnické dílny, koželužna, kostel – v presbytáři se hrálo divadlo, v přízemí úschovna vozů, patro sloužilo jako sýpka)

 

16. 10. 1853 – klášter kupuje nově založená kongregace Školských sester de Notre Dame za 5.500 zlatých,  9. 10. 1854 – do Horažďovic přijíždí 7 sester, 5 čekatelek a 28 chovanek

29. 10. 1854 – vysvěcení kláštera za účasti českobudějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka

22. 4. 1862 – zahájení opravy klášterního kostela - získáno sbírkou  8.364 zlatých

 

14. 9. 1862 – dokončení opravy kostela a nové zasvěcení – Nanebevzetí Panny Marie – vysvěcení za účasti J. V. Jirsíka

 

1869 – rekonstrukce krovu nad presbytářem kostela

 

Leden 1918 – z rekvizice vyjmuty historické varhany

 

14. 9. 1934 – slavnostní zahájení budování nové kostelní modernistické  věže

18. 11. 1934 – posvěcení nových varhan vyrobených firmou Hubený z Protivína

8. 4. 1935 – poprvé znějí nové zvony (Vojtěch Chanovský, Jan Nepomucký, svatý Václav a Panna Maria), dílo firmy Rudolf Perner za 24.000 korun

1. 5. 1935 – svěcení nových zvonů za účasti místního rodáka a  vyšehradského preláta Františka Vaněčka

30. 3. 1942 – rekvizice zvonů

1993opravy interiéru – sanační omítky

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 29. 5. 2017):

Po
17:45
, celý rok, každý týden, Bohoslužba slova
Út
17:45
, celý rok, každý týden
St
8:00
, celý rok, každý týden
Čt
17:30
, celý rok, každý týden, Adorace NSO
17:45
, celý rok, každý týden
So
17:45
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
9:30
, celý rok, každý týden

Adresa kostela: Blatenská 312

GPS: 49°19'14.9599200000075"N, 13°42'18.5029200000007"E

Návaznost na dopravu:

Vlakové spojení: Horažďovice (na trase Horažďovice Předměstí - Sušice - Klatovy)

Autobusy: Horažďovice, žel. stanice (Praha - Sušice)

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Kotrbová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Horažďovice, Husův sbor - 0.1 km
Rabí, kostel sv. Jana Nepomuckého - 9.8 km
Hradiště-Bezděkov, kostel sv. Ondřeje - 10.8 km
Kadov, kostel sv. Václava - 11.5 km
Záboří, kostel sv. Petra a Pavla - 14.2 km
Myslív, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 17.4 km
Drážov-Dobrš, kostel Zvěstování Panny Marie - 18.1 km
Drážov-Dobrš, kaple sv. Jana a Pavla - 18.2 km