Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Nový Přerov, kostel sv. Michaela archanděla

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:0000:00 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
18:0000:00 Nový Přerov a jeho (nejen) chorvatští obyvatelé
Přednáška Mgr. Lenky Kopřivové »»»
»»» Moje Noc
19:0000:00 Varhanní koncert s doprovodem zpěvu
Účinkují Kateřina Málková - varhany, Iva Kružílková - mezzosoprán. Zazní díla autorů F. X. Brixiho, A. Vivaldiho, G. F. Haendela, G. B. Pergolesiho a J. F. N. Segera. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

GPS: Loc: 48°48'27.525"N, 16°29'37.567"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jiří Komárek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Březí, kostel sv. Jana Křitele - 7.7 km
Mikulov, kostel sv. Jana Křtitele - 15.3 km
Mikulov, kostel sv. Václava - 15.3 km
Mikulov, modlitebna Evangelické církve metodistické - 15.5 km
Mikulov-Svatý kopeček, kaple sv. Šebestiána - 16.3 km
Pohořelice, kostel sv. Jakuba staršího - 18.0 km
Dolní Věstonice, kostel sv. Michaela archanděla - 18.1 km