Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:0022:00 Martin Luther a úcta ke svatým
Přátelský večer s povídáním o Martinu Lutherovi, ukázkou dobových oděvů a povídáním o historii kostela Sv. Ondřeje. Součástí večera bude výstava historických fotografií, soutěž o ceny, tvořivý koutek pro děti, vystoupení pěveckého sboru a další... »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel svatého Ondřeje ve Starém Kolíně je jednolodní orientovaná kamenná stavba. Loď je křížová, věž je v západním průčelí. Leží nedaleko náměstí.

Původně raně gotický kostel vysvěcený roku 1267 byl okolo roku 1740 přestavěn  ve stylu barokní gotiky, v Archivu Pražského hradu se nalezly návrhy slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, někteří historici umění připisují přestavbu Tomáši Haffeneckerovi. Kostel v roce 1761 vyhořel, v roce 1861 se dočkal zvýšení o další patro věže a nového zastřešení. V roce 1905 byl opraven a doplněn o mobiliář.

Současná podoba vnitřku kostela pochází z roku 1905. Autorem malby je J. Vysekal ml., zařízení vyrobila dílna Petra Buška ze Sychrova. Ve věži jsou tři zvony od Jana Jiřího Kühnera z roku 1779. Varhany pochází z roku 1904.

Stěny kostela jsou hladké s márožními lizénami bez hlavic, kouty jsou vyduté. Hlavní římsa se táhne podél celého kostela i věže a má gotický profil.

Věž je vysoká 7,2 metru, čtvercová, dvoupatrová. Přízemí a první patro jsou zvnějšku přestavěné do baroka, zevnitř jsou z části zazděná gotická okna.

Hlavní loď má rozměry 5,73 x 25,48 metru, příční lodě jsou dlouhé 7 metrů. Křížení lodí má zatupené kouty a je uzavřeno nízkým kopulovým klenutím. V lodi jsou dvě pole křížových kleneb, žebra spočívají na nástěnnýchpilastrech, křižují se v hladkých svornících.

Sakristie je jednopatrová barokní stavba. V patře je oratoř otevřená do kostela.

Ohradní zeď hřbitova kopírující půdorys kostela, s kapličkami v nárožích a s kostnicí. Fara z doby po roce 1761.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20. 1. 2017):

So
15:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností

www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Kolínská

GPS: 50°0'33.855"N, 15°17'29.156"E

Návaznost na dopravu:

České dráhy - spoj OS 5015 z Kolína v 17.37, z Prahy možné využít R 851 Portáš - Hl. nádraží 16.55. Z Přelouče OS 8658 v 16.47.

Dostupné osobním vozem, parkovat lze u obecního úřadu nebo u obchodu na náměstí.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Blanka Lísková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hlízov, kaple , hřbitov - 3.4 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 4.1 km
Kutná Hora - Malín, kostel sv. Jana a Pavla, hřbitov - 4.5 km
Kutná Hora - Malín, kostel sv. Štěpána - 4.6 km
Kutná Hora - Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - 5.1 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 6.4 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 6.4 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 6.5 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 6.6 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 6.8 km