Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Velemín-Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského, Mlýnce

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:3017:45 Slavnostní zvonění »»»»»» Moje Noc
17:4518:00 Vystoupení sboru Kytička
(MŠ Milešov a ZŠ Velemín) »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Vystoupení sboru IN FLAGRANTI
(Gymnázium Lovosice) »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Volná prohlídka, projekce starých fotografií »»»»»» Moje Noc
21:0021:10 Uzavření kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel sv. Antonína Paduánského byl založen roku 1669 a vlastní jeho výstavba se uskutečnila pravděpodobně v letech 1675 až 1680. Autorem návrhu kostela je Antonio della Porta, stavebníkem byl Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Raně barokní kostel byl v průběhu let upraven ve třetí čtvrtině 18. století a v 19. století. Kostel sv. Antonína Paduánského je komponován jako jednolodní prostor s obdélníkovým půdorysem s mělkými bočními kaplemi situovanými mezi pilíři. Chrámová loď je uzavřena trojbokým presbytářem, který je zastropen paprsčitou klenbou. Po obou bocích presbytáře jsou postaveny dvoupodlažní plochostropé přístavky - sakristie s oratořemi v patře . Prostor chrámové lodi je zastropen valenou klenbou s pasy a s mělkými pilířovými arkádami po obou bocích chrámové lodi. Kruchta kostela byla pravděpodobně v letech 1766 – 1767 přestavěna. Kaple v podkruchtí je zastropena plackou.

Za presbytářem kostela byla v minulosti vystavěna dřevěná čtyřboká zvonice na kamenné podezdívce, která však již v současné době neexistuje. Na východní straně pod kostelem je na trojúhelném půdoryse starý, dnes zdevastovaný hřbitov. Vnitřní vybavení kostela je silně poškozeno vlivem červotoče, zvýšené vlhkosti zdiva. V důsledku několikanásobného vykradení, zůstaly v interiéru pouze kostelní lavice a čtyři oltářní obrazy v bočních kaplích. V kryptě kostela byl roku 1686 pochován jeho stavebník, Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic s odznaky své vojenské hodnosti. Proces postupné devastace kostela a jeho okolí bylo dovršeno zřícením dřevěné zvonice a vyloupením Kaplířovy krypty.

V současné době díky především mimořádné iniciativě pana JUDr. Vladimíra Elledera, který podnítil zájem o kostel a jeho význam ve vztahu k zásluhám Zdeňka Kašpara Kaplíře jako obránce Vídně a tím i celé střední Evropy před tureckým vpádem v roce 1683, se postupně ustavuje společenství – Kruh přátel kostela v Milešově - s cílem dosáhnout obnovy kostela sv. Antonína Paduánského a tím uchránit hodnotnou architektonickou památku a obnovit pietní vztah k památce a odkazu Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Díky Milešovskému spolku přátel přírody a občanům Milešova se na jaře roku 2012 podařilo upravit i okolí kostela a vyčistit starý hřbitov od náletů a staré trávy. Postupně se snad s pomocí všech "přátel" podaří navrátit tomuto baroknímu skvostu jeho původní podobu.

 

Program 2016

www.kostel-milesov.cz

GPS: 50°32'17.024"N, 13°56'29.973"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Roman Karol Depa

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Velemín, kostel sv. Martina - 4.0 km
Žalany, kaple sv. Fabiána a Šebestiána - 6.7 km
Řehlovice, kostel Nejsvětější Trojice - 7.4 km
Kostomlaty pod Milešovkou, kostel sv. Vavřince - 7.9 km
Bžany-Hradiště, kostel sv. Vavřince - 9.6 km
Prackovice nad Labem, kostel sv. Matouše - 10.5 km
Libochovany, kostel Narození Panny Marie - 10.9 km
Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice - 11.0 km
Lovosice, Mírový kostel CČSH - 11.4 km
Ústí nad Labem - Církvice, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 11.6 km