YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2015 převzali

Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda ČBK, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví a Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Ing. Mikuláš Pavlík, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické a. v.

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

         

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kontakty na koordinátory

BRNO - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Marie Poslíšilová
E-mail: pospisilova@biskupstvi.cz  
Tel.: 533 033 296

ČESKÉ BUDĚJOVICE - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Štěpán Hadač
E-mail: dekanstvicb@centrum.cz  
Tel. 386 350 455

HRADEC KRÁLOVÉ - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Stanislava Kučerová
E-mail: kucerova@bihk.cz
Tel.: 495 063 672

LITOMĚŘICE - KONTAKTY NA KOSTELY

Ing. Kristýna Solničková, MBA
E-mail: solnickova@dltm.cz  
Tel.: 416 707 535

OLOMOUC - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Pavel Mléčka
E-mail: mlecka@arcibol.cz  
Tel.: 587 405 245

OSTRAVA-OPAVA - KONTAKTY NA KOSTELY

Ing. Ludmila Stuchlá
E-mail: nockostelu@doo.cz  
Tel.: 604 441 399

PLZEŇ - KONTAKTY NA KOSTELY

Bc. Marie Lachmanová
E-mail: lachmanova@bip.cz  
Tel.: 377 223 112

PRAHA- KONTAKTY NA KOSTELY

P. Mgr. ICLic. Miloš Szabo 
E-mail: Nockostelu.Praha@gmail.com
Tel.: 775 609 952