YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2010 převzali

Mons. Dominik Duka, OP, předseda ČBK, arcibiskup pražský,
Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský,
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský

Mgr. Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR

Mgr. Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje,
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka plzeňského kraje,
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, Mgr. Jan Kubata, primátor města Ústí n. L., Jaroslav Kubera, primátor města Teplice, Martin Novotný, primátor města Olomouce, MUDr. Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi, PhDr. Irena Ondrová, primátorka města Zlína, Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna, Ing. Vladislav Raška, primátor města Děčín, Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně

Partneři projektu:
Lange Nacht der Kirchen SkyNet, a.s. RailReklam

Mediální partneři:
Radio Proglas Český rozhlas Signály.cz Český rozhlas 6

Kontakty na koordinátory

ČESKÉ BUDĚJOVICE - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Štěpán Hadač
E-mail: dekanstvicb@centrum.cz  
Tel. 387 350 455

HRADEC KRÁLOVÉ - KONTAKTY NA KOSTELY


ICLic. Karel Moravec
E-mail: Moravec@diecezehk.cz
Tel.: 495 063 333

LITOMĚŘICE - KONTAKTY NA KOSTELY

DiS. Dagmar Pelcová, Bc.
E-mail: pelcova@dltm.cz  
Tel.: 416 707 524

PLZEŇ - KONTAKTY NA KOSTELY

Marie Lachmanová
E-mail: lachmanova@bip.cz  
Tel.: 377 223 112

PRAHA- KONTAKTY a kostely

Mgr. Kristina Poláčková
E-mail: polackova@apha.cz  
Tel.: 220 392 120 

BRNO - KONTAKTY NA KOSTELY

Zlata Součková
E-mail: souckova@nockostelu.cz  
Tel.: 543 235 030

OLOMOUC - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Pavel Mléčka
E-mail: mlecka@arcibol.cz  
Tel.: 587 405 245

OSTRAVA-OPAVA - KONTAKTY NA KOSTELY

Mgr. Ondřej Rozkopal
E-mail: nockostelu@doo.cz  
Tel.:731604153