Aktuality

Úspěšná Noc kostelů v litoměřické diecézi

Celkový počet vstupů ve 216 otevřených objektech je odhadován na 32 tisíc. Návštěvnicky nejoblíbenějšími byly tradičně prohlídky varhan a varhanní koncerty, výstupy na věž, koncerty či programy pro děti. Těší nás, že byl zaznamenán i zvýšený zájem o duchovní témata. Lidé také vítali možnost zapálit svíčku za své blízké.

První ohlasy od pořadatelů i návštěvníků vyzdvihují především příjemnou atmosféru, poklidný průběh a velkou spokojenost. Často také přišlo do kostela více místních než v předchozích letech. Velký zájem návštěvníků si získal například kostel sv. Šimona a Judy v Křižanech-Žibřidicích, který byl po desítkách let poprvé zpřístupněn. Lidé byli překvapeni z jeho stavu a mnozí vyslovili přání pomoci s jeho záchranou. V Kamenickém Šenově, kde oslavili 300 let zdejšího kostela, se velmi líbil videomapping.

Jak se vyjádřila jedna z pořadatelek akce v Litoměřicích, Noc kostelů je krásná, protože je nocí darů. Nocí dávání a přijetí. Je to skutečně tak, každý dává něco ze sebe, ať už se jedná o pořadatele, účinkující, či návštěvníky. Zároveň však také hodně získává a přijímá. Každému, kdo se na akci jakkoliv podílel, tedy patří velké poděkování. V této souvislosti nelze opomenout skutečnost, že v pořadatelských týmech najdeme zastoupeny všechny generace. Obdivuhodné je nasazení pravděpodobně těch nejstarších z řad pořadatelů v Děčíně, kteří ve věku značně přesahujícím osmdesátku zůstali návštěvníkům k dispozici až do půlnoci.

Ačkoliv byl letošní ročník pro Českou republiku jubilejním desátým, v litoměřické diecézi nás toto výročí čeká až v roce příštím. Již nyní se tedy těšíme, co přinese.