Aktuality

Vydařená jubilejní desátá Noc kostelů v brněnské diecézi

Za zmínku stojí také další programy připravené obětavými dobrovolníky – rozličné dětské vědomostní a zábavné programy, tvořivé dílny a workshopy, prohlídky mimořádně zpřístupněných prostor, výstupy na věže a hudební programy, též o večerní ztišení a závěrečné programy ve světle svící.

Přehled v brněnské diecézi:
• 186 míst, v městě Brně 47 zapojených míst
• 1 188 programů
• cca 118 000 vstupů, Brno 90 000