Aktuality

Organizátoři z pražské arcidiecéze hlásí 122 000 vstupů!

Již po půlnoci se podařilo spočítat, že v rámci Noci kostelů 2018 na území Arcidiecéze pražské bylo zaznamenáno 100 000 návštěvnických vstupů do nějakého chrámu či místa modlitby. Během sobotního dne se pak sešla zbývající čísla i z odlehlejších koutů arcidiecéze a můžeme upřesnit, že jsme celkově zaznamenali 122 000 vstupů.

V jednom místě přišel pouze jediný návštěvník, nejnavštívenějším místem se stal kostel Nejsvětějšího Salvátora na Starém městě pražském, kde zaznamenali 5034 návštěvníků.

Do noci kostelů se zapojilo 331 míst a celkově bylo připraveno více jak 1700 programových bodů. Všem organizátorům, hudebníků, hostům, přednášejícím i duchovním velmi děkujeme za jejich nasazení. Zvláště děkujeme těm, kteří otevírají své kostely a modlitebny, i když přichází jen malý počet návštěvníků.

Za organizační tým M. Němeček