Aktuality

Jiřský klášter výjimečně otevřen

V jubilejním desátém ročníku Noci kostelů otevřeme zcela výjimečně klášter sv. Jiří na Pražském hradě s kaplí sv. Anny.

Tento objekt nese jedinečné znamení; jde totiž o první klášter v naší zemi, založený v roce 976 ctihodnou Mladou, sestrou knížete Boleslava II. Je poměrně nezvyklé, že jako první vznikl na našem území klášter ženský.

Bylo zde také významné skriptorium (středověká klášterní písařská dílna), kde vznikaly již ve 13. století první české písemné památky, totiž překlady žalmů do češtiny. Tento klášter byl zrušen Josefem II. v roce 1782. Dodnes je možné vidět vzácné klenutí v křížové chodbě, zvláště v místech věže Jiřské baziliky.

V rámci tzv. majetkového vyrovnání státu a církve byl předán tento objekt církvi jako náhrada za jiné objekty na Pražském hradě. Budova při předání nebyla v dobré kondici a bude třeba rozsáhlá rekonstrukce. Díky ní objekt musí v nejbližší době zůstat uzavřen a bude probíhat oprava. Proto chceme alespoň částečně otevřít tyto vzácné prostory návštěvníkům jubilejní Noci kostelů. Zpřístupněna bude část křížové chodby, rajská zahrada a kaple sv. Anny. Kostel sv. Jiří není součástí tohoto restituovaného objektu a jeho správce se nyní k Noci kostelů nepřipojil. Proto kostel sv. Jiří v rámci Noci kostelů zpřístupněn nebude.

Klášter sv. Jiří bude otevřen od 18 do 21 hodin. Přestože je klášter sám o sobě v mnoha ohledech zajímavý, nabídneme zde také program:

  • V západním traktu křížové chodby připraví Skauti drobné úkoly pro děti.
  • Ve východním křídle křížové chodby bude výstava fotografií Kostely 365. Bude zde také možné objevit motta všech deseti ročníků Noci kostelů.
  • V kapli sv. Anny je hrob bl. Mlady, zakladatelky kláštera. Zde bude možnost napsat svoji prosbu nebo díky na velký arch papíru. Tyto modlitby budou vloženy do úmyslů mše svaté slavené v následujících dnech v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
  • Na rajském dvoře (či nádvoří) bude živý program:

18:00    Zahájení, zazní zvony z katedrály sv. Víta

18:10    Vystoupení Libockého sboru s ukázkou z kantáty Otče náš Leoše Janáčka

18:30    Rozhovor s Dominikem kardinálem Dukou, OP

18:45    Zazní tóny harfy a flétny (L. Dobrodinský)

19:00    Rozhovor o skautu, sv. Jiřím a životě s RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem Městské knihovny Praha

19:25    Druhý hudební vstup

19:40    Kulatý stůl o životě současných řeholních sester. Pozvání přijaly sestra Imelda Hrdličková z kongregace Školských sester sv. Františka, sestra Marie Klára Stráníková z kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a ze Společenství sester Ježíšových se připojí sestry Anna Vacková a Alena Rousová. 

20:10    Třetí hudební vstup

20:25    Druhá část kulatého stolu s řeholními sestrami

20:50    Čtvrtý hudební vstup

21:00    Ukončení programu ve všech částech objektu

 

Vstup do Jiřského kláštera je vedle vchodu do baziliky sv. Jiří z náměstí u Svatého Jiří za katedrálou sv. Víta na Pražském Hradě. Upozorňujeme, že do areálu Pražského hradu je třeba vstupovat přes bezpečností rámy a odbavení vyžaduje určitou časovou rezervu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

P. Michal Němeček

hlavní koordinátor Noci kostelů, ředitel Pastoračního střediska