Aktuality

Pozdrav k Noci kostelů zaslal Christoph kardinál Schönborn

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

letos bude v České republice již desátá Noc kostelů. Těší mě, že myšlenka uspořádat tuto akci našla tak velkou odezvu a jsem obzvlášť potěšen, že počáteční pomoc poskytla vídeňská arcidiecéze. 

Noc kostelů je příležitost zažít církev tak trochu jinak. Je to událost dialogů. Kde jinde lze zažít rozmanité formy křesťanské víry v liturgii, hudbě, architektuře, umění, setkání a rozhovorech, které lze zakusit během jednoho večera? Církev může nabídnout mnohem víc než nedělní bohoslužby.

Jde také o dialog různých křesťanských vyznání. Noc kostelů je vynikající příležitostí dozvědět se více o sobě navzájem, porozumět si a sdílet společné zkušenosti. 

Dveře kostelů jsou doširoka otevřené a mohou se stát místem setkání lidí, pro které je víra ještě vzdálena.

Přeji vám všem, aby Noc kostelů 2018 byla plná zážitků a vzájemného sdílení.

Váš

kardinál Christoph Schönborn, Vídeň

 

Originální znění:

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen,

jetzt ist es schon die 10. Lange Nacht der Kirchen in Tschechien. Ich freue mich, dass diese Idee eine so breite Resonanz gefunden hat und es freut mich besonders, dass die Erzdiözese Wien am Anfang Hilfestellungen geleistet hat.

Die lange Nacht der Kirchen ist eine Gelegenheit, Kirche auch einmal anders zu erleben und zu erfahren. Sie ist ein dialogisches Geschehen. Wo sonst kann man die vielfältigen Ausdrucksformen christlichen Glaubens in Liturgie, Musik, Architektur, Kunst, Begegnungen und Diskussionen an einem Abend erfahren und sich mit ihnen in Beziehung setzen? Die Kirchen haben mehr zu bieten, als nur den Gottesdienst am Sonntag.

Es ist auch ein Dialog zwischen den verschiedenen christlichen Bekenntnissen. Die Lange Nacht der Kirchen ist eine wunderbare Gelegenheit, mehr voneinander zu erfahren, zu verstehen und gemeinsame Erfahrungen auszutauschen.

Die Kirchen haben ihre Türen weit offen und können so zu einem Ort der Begegnung mit Menschen werden, die dem Glauben noch vielfach fernstehen.

 

Ich wünsche ihnen allen eine erlebnisreiche dialogische Lange Nacht der Kirchen 2018

Ihr

Kardinal Christoph Schönborn, Wien