Aktuality

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

 

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2018, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

K přihlášení kostela do Noci kostelů 25. 5. 2018 je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE,
(viz výše na www.nockostelu.cz/informace)

2. vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.

3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2016 a aktualizaci informací o kostele.

Kontakty na koordinátory, kteří obdrží přihlášky:

Brno
Mgr. Marie Pospíšilová
České Budějovice
Mgr. Štěpán Hadač
Hradec Králové
Bc. Petra Kolčavová
Litoměřice
Ing. Kristýna Solničková, MBA
Olomouc
Lubomír Nágl
Ostrava - Opava
Ing. Magdaléna Kocychová
Plzeň
Mgr. Ludmila Němečková
Praha
Zuzana Kakušková