Nacházíte se na původní internetové prezentaci Noci kostelů s omezenou funkčností.

Aktuální web Noci kostelů najdete na https://www.nockostelu.cz.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2017

Brožura pro Noc kostelů v Praze a Středočeském kraji

Všem zájemcům o program Noci kostelů v Praze a Středočeském kraji nabízíme brožuru, kterou jsme pro oblast Arcidiecéze pražské vytiskli. Lze ji také stáhnout na našich stránkách zde.