Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Archiv 2017

Živý přenos z pontonu na Vltavě

V rámci Noci kostelů bude v Praze na Vltavě probíhat zvláštní program. Z této události vám nabídneme živý přenos.

Přijďte spolu s námi pozorovat množství kostelů a věží z hladiny Vltavy! Vstoupit na ni můžeme díky jednomu z největších vltavských pontonů se jménem František. Moderátorem večera bude svatovítský kanovník P. Mgr. Tomáš Roule.

(foto M. Němeček)

 

Živý přenos můžete sledovat přes tento stream:

 

Program:

17:30 

Dr. Peter Morée (narozen v Holandsku, vyučující na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK, vedoucí badatelského projektu o českém protestantismu v letech 1945–1989)
18:00 Vyzvánění pražských zvonů
18:05  kardinál Dominik Duka (arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference)
18:30  Ing. Daniel Fajfr, MTh (předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské)
19:00 Jiří Strach (herec a režisér)
19:30 ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF (členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie; vyučující na Katolické teologické fakultě UK, teoložka a religionistka)
20:00  Hudební vystoupení PŘÍLIŠ MNOHO SAXOFONŮ
20:30 Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Dr.h. c. (český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog náboženství, vysokoškolský pedagog, psycholog a filozof)
21:00 Mons. Josef Suchár (český katolický kněz, prezident Diecézní charity Hradec Králové a obnovitel zničeného pohraničního poutního místa Neratov)
21:30 Sr. Francesca Šimuniová OSB (sestra benediktinského Opatství Venio na Bílé Hoře)
22:00  Konec

 

Projekt se uskuteční díky Arcibiskupství pražskému a také díky podpoře Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Pražské Benátky s. r. o., Muzeu Karlova mostu s. r. o. a Státní plavební správě.

Stream přenáší Jakub Černý a zvuk zajišťuje firma Ozvuk.

Na organizaci se podílí Spolek Vltavan v Praze.

 

Ponton František, který je 60 metrů dlouhý, patří mezi největší vltavská a labská zařízení tohoto druhu. Slouží především k přepravě a stavitelským činnostem, bývá ale využíván i při některých kulturních aktivitách, jako jsou Svatojánské slavnosti Navalis.