Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2017

Živý přenos z pontonu na Vltavě

V rámci Noci kostelů bude v Praze na Vltavě probíhat zvláštní program. Z této události vám nabídneme živý přenos.

Přijďte spolu s námi pozorovat množství kostelů a věží z hladiny Vltavy! Vstoupit na ni můžeme díky jednomu z největších vltavských pontonů se jménem František. Moderátorem večera bude svatovítský kanovník P. Mgr. Tomáš Roule.

(foto M. Němeček)

 

Živý přenos můžete sledovat přes tento stream:

 

Program:

17:30 

Dr. Peter Morée (narozen v Holandsku, vyučující na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK, vedoucí badatelského projektu o českém protestantismu v letech 1945–1989)
18:00 Vyzvánění pražských zvonů
18:05  kardinál Dominik Duka (arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference)
18:30  Ing. Daniel Fajfr, MTh (předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské)
19:00 Jiří Strach (herec a režisér)
19:30 ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. CSTF (členka řeholního společenství Sester karmelitek sv. Terezie; vyučující na Katolické teologické fakultě UK, teoložka a religionistka)
20:00  Hudební vystoupení PŘÍLIŠ MNOHO SAXOFONŮ
20:30 Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., Dr.h. c. (český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog náboženství, vysokoškolský pedagog, psycholog a filozof)
21:00 Mons. Josef Suchár (český katolický kněz, prezident Diecézní charity Hradec Králové a obnovitel zničeného pohraničního poutního místa Neratov)
21:30 Sr. Francesca Šimuniová OSB (sestra benediktinského Opatství Venio na Bílé Hoře)
22:00  Konec

 

Projekt se uskuteční díky Arcibiskupství pražskému a také díky podpoře Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Pražské Benátky s. r. o., Muzeu Karlova mostu s. r. o. a Státní plavební správě.

Stream přenáší Jakub Černý a zvuk zajišťuje firma Ozvuk.

Na organizaci se podílí Spolek Vltavan v Praze.

 

Ponton František, který je 60 metrů dlouhý, patří mezi největší vltavská a labská zařízení tohoto druhu. Slouží především k přepravě a stavitelským činnostem, bývá ale využíván i při některých kulturních aktivitách, jako jsou Svatojánské slavnosti Navalis.