Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Archiv 2017

Noc kostelů v královéhradecké diecézi

Návštěvníci se mohou, jako každý rok, těšit na varhanní, vokální, dětské i jiné koncerty, na výstavy kronik, ornátů, liturgických předmětů, obrazů a dětských prací, na ochutnávku vín i meditaci při svíčkách, na zvonění zvonů, interaktivní hry a výtvarné aktivity pro děti i dospělé, na vyprávění průvodců o historii, uměleckých a architektonických skvostech sakrálního prostoru a prohlídky zvonic i jiných zákoutí kostelů. V mnoha kostelech se příchozí může setkat se džbánem či jinou nádobou, do které může napsat svá přání, poděkování, smutky a touhy, které pak budou odevzdány Bohu v modlitbě nebo při mši svaté nebo je mohou zanechat v prostorách kostela formou zapálené svíce.

 

Mezi zajímavosti v letošního roku patří například program s tajuplným názvem „Pozdraveno budiž světlo“ v Harrachově nebo „Jak to vypadá tam nahoře?“ ve Vápenném Podole. V kostele sv. Michaela v Chrudimi se budou věnovat knize J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, která letos slaví 385. výročí. V Ústí nad Orlicí čeká na návštěvníky farní sklípek a povídání u sklenky vína. Přímo v Hradci Králové mohou návštěvníci zavítat například do kostela Božského Srdce Páně, kde od 18:30 probíhá interaktivní prohlídka s názvem „Po stopách svátostí v kostele“ nebo do katedrály sv. Ducha, kde se v 19:40 a ve 21:00 mohou dozvědět něco o Janu Blažeji Santini-Aichlovi. V Pardubicích pak v 18:15 promluví v Arše kazatel Martin Tabačan.

 

V letošním roce se i Královéhradecká diecéze dočkala svého Poutnického pasu. V Poutnickém pasu návštěvníci naleznou 67 kostelů, kaplí, sborů a modliteben, které pro ně otevřely své brány.

Z pasu se poutník dozví základní informace o kostele, kde ho najít (adresa), jak se tam dostat (GPS souřadnice), proč navštívit zrovna tento kostel (text o zajímavostech a historii kostela, modlitebny), program Noci kostelů a kde zjistit víc informací (webové stránky jednotlivých farností a stránky www.nockostelu.cz). Při návštěvě těchto kostelů může návštěvník požádat o pamětní razítko do svého pasu. V Hradci Králové je možné ho sehnat v informačních centrech v centru, na vrátnici biskupství a v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí.