Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Noc tam už nebude

Už posedmé otevřely v olomoucké arcidiecézi kostely a kaple svoje brány a nabídly návštěvníkům Noci kostelů to jedinečné, co právě ony ukrývají - prostor pro setkání člověka s Bohem a příležitost vnímat Boží velikost, krásu a lásku Stvořitele k člověku. To je hlavní myšlenka Noci kostelů, která může možná i na druhou stranu položit návštěvníkovi otázku: „Proč tu jsem, odkud a kam jdu, co je smyslem mého života a jestli na to křesťanství nedává nějakým způsobem odpověď.“ Motto letošní Noci kostelů, úryvek z knihy Zjevení - „Noc tam už nebude…“ - to vhodně doplňuje a poukazuje k přesahu konečného lidského života do Božího království a na věčnost. Tuto úžasnou skutečnost se snaží organizátoři přiblížit ve svých programech těm, kteří se s Bohem nesetkávají skrze víru, ale i oni jsou citliví na krásu a lásku, za kterou je skrytý Bůh. O letošní páteční Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi otevřelo více než 200 kostelů a kaplí a celkový počet návštěvnických vstupů byl okolo 70 000. Počet programů, nabízených v těchto kostelích se blížil k 1 000. Neexistuje v celé naší vlasti jiný den v roce, který by měl tak srovnatelnou a pestrou nabídku, ze které si může vybrat i ten úplně nejvíc nejnáročnější návštěvník. Ve většině kostelů byly komentované prohlídky, výstupy na věže a k varhanám, prohlídky krypt a sakristií, varhanní a jiné koncerty, vystoupení sborů a schól, výstavy ornátů, přednášky, rozhovory s duchovními, promítání filmů, fotografie ze života farnosti, soutěže pro děti a jiné běžnější programy. V nabídce ale byly díky invenci organizátorů i netradiční, ale zajímavé věci jako např. Výstava aforismů hraběnky Dubské ze Zdislavic u Kroměříže, Adopce varhanních píšťal, Cesta manželů Nocí kostelů, Anděl z Dachau-P. Unzeitig, Biblický maraton, Výstava křížů farníků a další. Vše je možné dohledat a inspirovat se na www.nockostelu.cz, kde je i archiv všech kostelů a tisíců programů od začátku Noci kostelů v r. 2009. Když už jsem v tomto ohlédnutí za Nocí kostelů 2016 zmínil některá čísla statistiky, na závěr bych chtěl přidat ještě jedno. Počet těch, kteří programy pro kostely připravovali nebo v nich vystupovali a těch, kteří pomáhali s organizací a věnovali se návštěvníkům, se pohybuje okolo 2 000. Všem jim patří veliký dík a uznání, protože se velkou měrou zasloužili o úspěch Noci kostelů 2016. Počet těch, kteří se za to modlili, si odhadnout netroufám, ale byl určitě hodně veliký. Proto ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkuji.

Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi