Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Na Kladensku si během Noci kostelů připomenou osud Lidic

Během letošní Noci kostelů, která připadá přesně na 74. výročí vyhlazení Lidic, tedy na 10. června, si lidé v okolních kostelech na Kladensku připomenou tragédii, kdy byl nacisty vyhozen do vzduchu kostela sv. Martina a kdy bylo popraveno 173 lidických mužů včetně lidického faráře Josefa Štemberky.

 

Druhý den, v sobotu 11. června bude od 9.00 hodin na místě zbořeného kostela sv. Martina v areálu Národního památníku Lidice sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner mši svatou v rámci pietní vzpomínky, které se zúčastní také státní představitelé. Součástí programu bude také celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Program doplní doprovodné akce.

 

Navečer dne 9. června byly Lidice obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo nesměl obec opustit. Starosta byl přinucen vydat veškeré obecní cennosti a obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. Muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a chlévě Horákova statku. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K. H. Frank, aby dohlížel na likvidaci obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny kladenského gymnázia. Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi (proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách na přilehlou zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173, včetně lidického faráře Josefa Štemberky. Více na www.lidice-memorial.cz. (Aleš Pištora)